bild
Serie

Handlingar ang kyrkan

Söderala kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1635 – 1728Handlingar ang kyrkan
Ingår i O II: 1
 
- [H0002]1687 – 1743Bänkdelningslängder
Ingår i C: 1
 
11745 – 1833Inbunden
Bänkdelningslängder. Uppättad 1745, 1748, 1758, 1761, 1764, 1767, 1769, 1774, 1793, 1795, 1806, 1822, 1827, 1833
 
21775 – 1840Kapsel.
Handlingar
Innehåller bl.a. Akter rörande sammanläggning av Söderhamns stad och Söderala socken till en pastors hållande 1775; Ecklesiastika boställen1798-1840; Gärdesgårdsdelning 1820-1831; Prästrättigheter 1814-1830 (huvudsakligen tiondebetalning av kronolaxfisket)
 
- [H0003]1785 – 1802Anteckningar ang tornur och klockkassa
Ingår i A I: 7 - 9; L I a: 3; L I b: 3, L I c: 1; L V: 5
 
- [H0004]1795Project till tornbyggnad vid Söderala kyrka
Se Kartsamlingen nr 122
 
31814 – 1844Inbunden.
Bänkdelningslängder. Upprättad 1814, 1827, 1833, 1837, 1844
 
41851 – 1872Spridda år. Kapsel.
Handlingar ang kyrkobyggnaden. Bänklängder 1851, 1857, 1864, 1871
Leverans 122/73
Häri även Handlingar ang kyrkogårdmuren
1854-1861 spridda år; Handlingar angående kyrkliga boställen och kyrklig skog 1725-1865 spridda år; Löneregleringshandlingar 1865
 
51877 – 1926Handlingar rörande Söderala kyrka 1877-1909, Saknas. Handlingar rörande nytt tak på Söderala kyrka 1877. Handlingar rörande restaurationer av Söderala kyrka m.m 1884-1931, Handlingar rörande Bergviks kyrka 1911-1915, Handlingar rörande elektrifiering av kyrkans fastigheter 1917, 1931. Handlingar rörande Ljusne kyrka 1918-1926, Köpebrev rörande kyrkplatsen i Maråker (kopia) 1926.
Häri även Uppgifter till avlönings- och pensionsstatistiken 1886-1887, Handlingar rörande prästerskapets löneförmåner 1897-1931 (O III); Handlingar angående kyrkovaktmästare 1911-1927 och handlingar angående prästerliga tjänster och förrättningar 1924-1985 (O IV).
Följande handlingar saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2008, som i tidigare förteckning var arkivlagda i volym 1. Handlingar rörande Gravkoret på Söderala kyrkogård 1883-1884; Materialbod för Bergviks kyrkogård 1931.
 
6Odat.Fotografier på väggmålningar i Söderala kyrka, utan år.