Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Ljusnarsbergs församling

Kyrksocken

ReferenskodSE/186471000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/186471000
Tid1624 –

RelationNamnReferenskodOrtstypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadNora och Linde fögderiSE/180499001Fögderi / stad17201856
ÖverordnadLinde fögderiSE/180499009Fögderi / stad18571966
ÖverordnadNora fögderiSE/180499010Fögderi / stad19181945
ÖverordnadLindesbergs fögderiSE/180499000Fögderi / stad1967
ÖverordnadNya Kopparbergs bergslagSE/163005300Härad / stad / skeppslag1624
ÖverordnadLjusnarsbergs kommunSE/186400000Kommun / stad1863

---------- INLEDNING: -------------------
-1926 Nya Kopparberg, 1927- Ljus-
narsberg (namnet använt även tidi-
gare). 1624 utbruten ur Lindesberg
(se Linde), 1892 del till Gränges-
berg-Hörkens kapellag, 1904 utbru-
tet Hörken som församling, 1927-01-
01 införlivat Hörken men fortfaran-
de skild kyrkobokföring, 1951-01-01
indelad i två kbfd, Ljusnarsbergs
och Hörkens kbfd.
Nya Kopparberg bildade egen försam-
ling till följd av koppargruvans
tillkomst 1624. Eget pastorat från
1635. Större delen hade förut till-
hört Lindesberg. Församlingen be-
nämndes definitivt Ljusnarsberg
genom Kbr 1926-03-19. Omfattar från
1927-01-01 även Hörkens upphörda
kapellförsamling. Från 1951 delad
i två kyrkobokföringsdistrikt,
Ljusnarsberg och Hörken.
Inom Ljusnarsbergs församling även
Nya Kopparbergs municipalsamhälle
1887-1907 och Kopparbergs köping
1908-1961

---------- PASTORAT ---------------------
1635-1891 Nya Kopparberg
1892-1926 Nya Kopparberg (Ljunsarsberg) med
Hörkens kapellförsamling 1892
(1904)-1926
1927- Ljusnarsberg

---------- KONTRAKT ---------------------
Nora 1700-talet slut?
1635- Fellingsbro 1635-1700-talet slut?

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
-

---------- STIFT ------------------------
1635- Västerås

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1856 Nora och Linde
1857-1917 Linde
1918-1946 Nora -1946-06-30
1946-1966 Linde 1946-07-01-
1967- Lindesberg

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1917 Nya Kopparbergs bergslag

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1964 Ljusnarsberg

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Lindesberg

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Lindesberg

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Lindesberg

---------- LÄN --------------------------
1635-1638 Närke-Värmland
1639-1642 Örebro
1643-1647 Nora (eller Järla)
1648-1653 Örebro
1654-1778 Närke-Värmland
1779- Örebro

---------- HÄRAD ------------------------
1635- Nya Kopparbergs bergslag

---------- TINGSLAG ---------------------
1635-1898 Nya Kopparbergs bergslag
1899-1950 Lindes domsaga
1951-1970 Lindes och Nora domsaga

---------- DOMSAGA ----------------------
-1854 Norra Närke
1855-1950 Linde

1951-1970 Lindes och Nora
1971- Lindesberg

---------- KOMMUN -----------------------
1863-1961 Ljusnarsberg
1962-1970 Ljusnarsbergs köping (samman-
slagning av köping och kommun)
1971- Ljusnarsberg

---------- MILITÄR INDELNING ------------
Extra Soldat-Roteringen
-