Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00–22.00.   
bild
Arkiv

Karlsborgs Garnisonsförsamlings kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13273
Omfång
23,6 Hyllmeter  (-)
VillkorDelvis
VillkorsanmOffentlighets- och sekretesslagen 22:1, högst 70 år.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Karlsborgs Garnisonsförsamling

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/13273

Förteckning 85/1958

Förteckning

över

Karlsborgs Garnisonsförsamlings kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)I samband med anläggande av Karlsborgs fästning på 1820-talet tillkom Karlsborgs Garnisonsförsamling, som var territoriell och förestods av en garnisonspastor. Enligt kungl. brev av den 13 juni 1913 blev denne kyrkoherde i Karlsborgs församling, som bildar eget pastorat i Södra Vadsbo kontrakt, Skara stift och Skaraborgs län. År 1927 upplöstes rikets samtliga garnisonsförsamlingar. Garnisonspastor har dock bibehållits i Karlsborg i senare tid.
Enligt Kungl. Maj:ts förordnande av den 5 juni 1959 upplöstes från den 1/1 1960 gemenskapen mellan Karlsborgs Garnisonsförsamling och Karlsborgs territoriella församling. Samtidigt indrogs den vakanta tjänsten som garnisonspastor och kyrkoherde, och Karlsborgs Garnisonsförsamling upplöstes för att ingå i Karlsborgs territoriella församlings pastorat.

Allmän kungörelse daterad 3 oktober 1884 se den manuella förteckningen.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis
Personuppgift enligt PULDelvis
Restriktioner enligt PULDelvis

Kontroll

Senast ändrad2019-11-15 10:08:26