Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Trollhättans kyrkoarkiv t o m 1988


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/13573
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/UTKw3gHtrH6cyG018W43t3
Omfång
97 Hyllmeter  (-)
VillkorDelvis
VillkorsanmSekretesslagen 7:15, högst 70 år.
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Trollhättans församling

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: GLA/13573

Förteckning 225/1965

Förteckning

över

Trollhättans kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Trollhättans församling och pastorat i Väne kontrakt, Skara stift, Älvsborgs län bildades 1857. Genom kungligt brev den 7 augusti 1857 avskildes från Gärdhems församling hemmanen Stora och Lilla Hojum, Hjulkvarn, Olidan, Åker samt Åkersberg, omfattande den på östra sidan av Göta älv belägna delen av Trollhättans samhälle. 1859 valdes sockennämnd och sockenstämma trädde i funktion och på kyrkostämman valdes kyrkoråd och kyrkovärdar. Den 1 maj 1860 tillträdde den första kyrkoherden Magnus P. Åberg och detta år räknas som församlingens begynnelseår. Prins Oscars skola fick göra tjänst som gudstjänstlokal under den första tiden. Den nya kyrkan bekostades av Nya Trollhätte Kanalbolag och invigdes den 14 september 1862 av biskop Johan Albert Butsch i samband med kyrkoherdens installation. Kyrkan i nygotisk stil ritades av Adolf Vilhelm Edelswärd och är belägen på en bergshöjd mellan kanalen och vattenfallen. Den har inte ett klassiskt väderstrecksläge i öster-väster utan koret vetter åt nordöst emedan bergsryggen, älven och kanalen löper i nord-sydlig riktning. Kyrkan överlämnades som gåva till församlingen i samband med visitation den 15 september 1862.

Under åren har Trollhättans församling vuxit med upprepade inkorporeringar från Gärdhems, Västra Tunhems och Vassända-Naglums församlingar. Trollhättan blev stad, under landsrätt, 1911 men inträdde i sina stadsrättigheter först 1916. I samband med detta inkorporerades vissa områden från Västra Tunhem och Gärdhem samt stadsdelen Strömslund från Vassända-Naglum och vissa andra delar av västra älvstranden. 1920 skedde ytterligare inkorporering från Västra Tunhem och 1945 tillfördes Trollhättan de södra delarna av Vassända-Naglum i samband med att denna församling upphörde och införlivades med Vänersborg. 1974 tillfördes Trollhättans församling ett område inom Lextorp från Gärdhems församling och befolkningen ökade med något hundratal. Invånarantalet ökade snabbt under 1900-talet i den expanderande industristaden och Trollhättan var år 1989 en av Sveriges största församlingar med ca 40 000 församlingsmedlemmar. Genom regeringsbeslut den 10 december 1987 delades Trollhättans församling den 1 januari 1989 i de tre nya församlingarna Trollhättan, Götalunden och Lextorp. Dessa församlingar är egna pastorat och bildar tillsammans Trollhättans kyrkliga samfällighet.

Äldsta handling i arkivet är handlingar rörande skolbyggnader från 1824. Församlingsbok på lösblad (A II da) har förts from 1970 och då ska egentligen Församlingsliggare (A IV a) sorteras i alfabetisk ordning. Men båda dessa serier har sorterars kameralt och Församlingregistret (A V) blir därför en viktig sökingång.

Trollhättans kyrkogårdsförvaltning är ett eget arkiv. En förteckning över arkivet upprättad 1973 finns i detta arkiv, se N III b: 1.

Materialet från 1900-talet har inte levererats till GLA utan finns fortfarande i församlingens arkiv.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Trollhättans församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis
Personuppgift enligt PULDelvis
Restriktioner enligt PULDelvis

Kontroll

Senast ändrad2018-06-26 11:33:22