Torsdag den 27 juni kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Tavelsjö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010204
Omfång
6,7 Hyllmeter 
Datering
19261999(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning I:76/1999
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Tavelsjö församling (1926 – 1999)
Alternativa namn: Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt  (1926 – 1962)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt inom Umeå landsförsamling bildades den 1 januari 1926 när landsförsamlingen delades in i två kyrkobokföringsdistrikt. Det andra distriktet hette Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt, se Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv.

Kyrkobokföringsdistriktet upphörde den 1 januari 1963 när Tavelsjö församling, motsvarande det tidigare distriktet, bröts ut ur Umeå landsförsamling.

Tavelsjö församling ingick i gemensamt pastorat med Umeå landsförsamling (moderförsamling).

Samtidigt som församlingen bildades 1963 bildade Umeå landsförsamlingen, Tegs församling och Tavelsjö församling en kyrklig samfällighet, Umeå sockens kyrkliga samfällighet. Förutom den kyrkliga samfälligheten fanns det även från och med 1969 ett gemensamt kansli för församlingarna i Umeå, Umeå kyrkliga centraladministration. Samfälligheten och centraladministrationen innehåller bland annat protokoll, fastighetshandlingar samt räkenskaper med personal- och lönehandlingar. Samfälligheten och centraladministrationen bildar egna arkiv.

Umeå sockens kyrkliga samfällighet och Umeå kyrkliga centraladministration ersattes den 1 januari 1995 av Umeå kyrkliga samfällighet, där även Umeå stadsförsamling och Ålidhems församling ingår. Från och med 1998 ingår även Umeå Maria församling i samfälligheten.

Församlingarna i Umeå inrättade en gemensam kyrkogårdsförvaltning 1969 för förvaltning av frågor om begravningsverksamheten, se Umeå kyrkliga samfällighet, kyrkogårdsförvaltningens arkiv (-1999). I arkivet ingår protokoll, gravböcker (även innan 1969, den äldsta från 1890) samt andra handlingar rörande begravningsverksamheten. I arkivet ingår handlingar för tiden före 1969.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Tavelsjö församling

Kontroll

Om postens upprättande2018-12-14: Serier G I - H VII u omförtecknade. RF
Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2019-02-21 15:21:17