Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Österfärnebo kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1010247
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3gKOBEN4I4g7duz0K5lCf3
Omfång
30,8 Hyllmeter 
Datering
16331999(Huvudsaklig tid)
13791999(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 122/2010
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand (depå: Kusthöjden 22, Rosenbäcken)
Arkivbildare/upphov
Österfärnebo församling
Alternativa namn: Färnebo församling  ( – 1860)
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Österfärnebo församling tillkom under medeltiden. Församlingen kallades ibland fram till cirka 1860 endast för Färnebo.

Österfärnebo församling utgjorde eget pastorat fram och med till 1994. 1995 gick Österfärnebo samman i ett gemensamt pastorat med Årsunda församling (moderförsamling). Samtidigt bildade församlingarna en kyrklig samfällighet. Pastoratets och samfällighetens handlingar är införtecknade i Årsunda kyrkoarkiv.

Intill rekognitionshemmanet Axelsberg nr 1 i Österfärnebo socken, där Grönsinka bruk är anlagt, gränsar en skogstrakt som antagligen i äldre tid inköpts från Storby m.fl. hemman i By socken, Kopparbergs län. På denna skogstrakt fanns Grönsinka såg, vilken upptogs i taxeringslängden för By socken, men de vid sågen boende var kyrko- och mantalsskrivna i Österfärnebo socken.

Ett flertal strandområden, belägna utmed Dalälven i Österfärnebo socken, tillhörde Nora socken i Västmanlands län.

Vissa byar och gårdar har haft skiftande församlingstillhörighet.
- Finnfallet, beläget i Årsunda, är upptagen i Österfärnebo husförhörslängd A I:1
- Lurbo, beläget i By, Kopparbergs län, är upptagen i Österfärnebo husförhörslängd A I:7
- Vreten, beläget i Möklinta, Västmanlands län, är upptagen i Österfärnebo husförhörslängd A I:3-7

Ämnesord

Kontroll

Skapad1997-11-26 00:00:00
Senast ändrad2020-08-27 10:56:57