Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Tryde kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13418
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/H2raGUvdU4w04ex6fe6510
Omfång
4,6 Hyllmeter 
2,7 Hyllmeter  (-)
4 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i nov. och dec. 2017.)
0,2 Hyllmeter  (Tilläggsleverans i juni 2018.)
37 Kartor och ritningar  (Tilläggsleverans i juni 2018.)
140 Fotografier 
Datering
15631999(Tidsomfång)
16881991(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
VillkorsanmLängst 70 års sekretess för folkbokföringshandlingar enligt OSL 22:1. Sekretess kan även förekomma i kyrkokommunala handlingar, t ex i handlingar angående personaladministrativ verksamhet i enlighet med OSL 39:1-3.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Tryde församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/13418

Förteckning 54/1962

Förteckning

över

Tryde kyrkoarkiv

Upprättad i mars 1962
av fil. mag. Ingrid Petersson.
Allmän anmärkningTilläggsleverans av 4 hyllmeter främst kyrkokommunala handlingar i nov. och dec. 2017.
Inledning (äldre form)Tryde kyrkoarkiv

HISTORIK

Tryde församling var fram till och med 1925 moderförsamling i Tryde och Spjutstorps pastorat. Sedan en del av församlingen brutits ut för att bilda Tomelilla församling 1926 utgjordes pastoratet från 1926 till och med 1961 av Tryde, Tomelilla och Spjutstorp. Mellan 1940 och 1961 var Tomelilla moderförsamling i pastoratet. Från och med 1962 bildar Tomelilla, Tryde, Ramsåsa, Ullstorp och Benestad ett pastorat i Österlens kontrakt. 1962-1976 var Tomelilla moderförsamling i pastoratet, från 1976-10-01 till 1985 var Tryde moderförsamling och från och med 1985-04-25 blev Tomelilla åter moderförsamling i pastoratet. Tryde församling upphörde 2001-12-31 och uppgick från och med 2002-01-01 i nybildade Tomelillabygdens församling. handlingar för Tryde församling för åren 2000 och 2001 ingår i Tomelillabygdens församlings arkiv.

Handlingar för Tomelilla och Tryde pastorat återfinns fram till och med 1961 i Tomelilla och Tryde församlingsarkiv. Separat arkivförteckning är upprättad för pastoratet från och med 1962.

Tomelilla pastorat bildade partiell samfällighet 1970, med utökad omfattning från 1978. Från och med 1992-01-01 utgör pastoratet en total ekonomisk samfällighet. Arkivförteckningen för pastoratet fortsätter som förteckning över Tomelilla kyrkliga samfällighet.

Volymen P I:5 i Rängs kyrkoarkiv har innehållit starkt fuktskadade "icke ordnade handlingar". Efter konservering visade det sig, att huvuddelen av dessa härrörde från Tryde och Spjutstorp. De har med största sannolikhet medtagits till Räng av Olof Johan Bolmeer, kyrkoherde i Tryde och Spjutstorp 1815-1840, i Räng 1841-1848.

Handlingarna har i oktober 1975 överförts till Tryde och Spjutstorps kyrkoarkiv, där de inordnats i respektive serier: J, K I, L I, O och P. De har lagts i facikelomslag med påskrift om överföringen.

Leveranser

Nytt material har inkommit till arkivet
Datering
1999
Omfång
4 Hyllmeter 
Leveransdatum2017-11-24

Ämnesord

Ämnesord, ort
Tryde församling

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2018-07-10 14:26:37