bild
Arkiv

Ljusterö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1530
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/ATYFUsb2xKMkdh1P2OJj40
Omfång
10,85 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Ljusterö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13073

Förteckning 1530

Förteckning

över

Ljusterö församlings kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)HISTORIK:
I äldre tider hörde norra Ljusterö till Riala socken och södra Ljusterö till Värmdö socken. 1631 bröts Norra Ljusterö ut ur Riala som kapellförsamling. Namnet ändrades till Ljusterö församling i samband med att södra Ljusterö införlivades 1869. Mellan 1631 och 1869 bildade Norra Ljusterö pastorat tillsammans med Riala. 1869 till 1976 utgjorde församlingen eget pastorat och 1977-1997 ingick man tillsammans med Roslags-Kulla församling i en kyrklig samfällighet. 1998 slogs församlingarna ihop till en, Ljusterö-Kulla församling. En byggnad för gudstjänstbruk fanns troligen på Ljusterö redan under 1500-talet. Denna äldre byggnad ersattes med en ny kyrka vilken uppfördes 1751-1755. Den gamla stommen användes vid den genomgripande ombyggnad som genomfördes 1894 efter ritningar av arkitekten Hjalmar Kumlien. Kyrkan gestaltades i tidens "snickeristil" med både romanska och gotiska stildrag. En större restaurering skedde 1933 under ledning av arkitekten Einar Lundberg.

ORGANISATION:

Ljusterö församling - Högsta beslutande organ var kyrkostämman. Kyrkorådet var församlingens styrelse med löpande ansvar för förvaltning och verkställande av beslut. Fram till 1929 fanns ett skolråd med ansvar för skolväsendet inom kommunen.

Ljusterö och Roslags-Kulla kyrkliga samfällighet - Som ett högsta beslutande organ för gemensamma angelägenheter fanns fram till 1986 samfällighetens församlingsdelegerade. Under denna tid utgjorde ett pastoratskyrkoråd samfällighetens styrelse. 1986 bildades en fullständig samfällighet med ett kyrkofullmäktige och en kyrkostyrelse.

Ljusterö-Kulla församling - Efter sammanslagningen 1997 har församlingen haft ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd.

ARKIVET:

Ljusterö kyrkoarkiv utgörs av dels folkbokföringshandlingar och dels kyrkokommunala handlingar. Arkivet innehåller handlingar från Ljusterö församling, Ljusterö och Roslags-Kulla kyrkliga samfällighet och Ljusterö-Kulla församling. Bland kyrkoarkivets handlingar med stort forskningsvärde kan nämnas:
Församlingsliggare fr.o.m. 1773
Dopböcker fr.o.m. 1733
Konfirmationsböcker fr.o.m. 1798
Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1755
Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1795
Ett omfattande arkivmaterial från socknens/församlingens styrelse och förvaltning från 1700-talet och framåt.

Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Diarium för kyrkobokföringsärenden finns för åren 1971-1989. Räkenskaper saknas nästan helt för åren efter 1990. Lönespecifikationer och andra handlingar rörande löneberäkningar har lämnats kvar hos församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serierna. Dessa bilagor till folkbokföringen kommer ordnas, gallras och slutförtecknas senare.
Folk- och kyrkobokföringen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7 § 5. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut förutan sekretessbedömning. I de fall övriga arkivserier omfattas av sekretess angess det i anmärkningskolumnen för den volym det gäller.

ANDRA ARKIVBILDARE:

Tillsammans med arkivleveransen av Ljusterö kyrkoarkiv lämnades även handlingar från följande arkivbildare:
Ljusterö arbetsförening för sjömän
Södra Ljusterö kyrkliga ungdomskrets
Ljusterö kyrkobrödrakår
Stiftelsen Ljusterö församlingshem
Ljusterö församlingskrets

Handlingar från de tre första arkivbildarna ingår i Ljusterö kyrkoarkivs serie P I. Stiftelsen Ljusterö församlingshem och Ljusterö församlingskrets arkivhandlingar skall vid en senare tidpunkt ordnas och förtecknas separat.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Ljusterö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-10-26 13:34:00