bild
Arkiv

Össeby-Garns kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1594
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/GUX868w40KUPznpmKBqHA3
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Össeby-Garns församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13137

Förteckning: 1594

Förteckning

över

Össeby-Garns kyrkoarkiv
ArkivhistorikÖSSEBY-GARNS kyrkoarkiv 1838 - 1999


Organisation

Össeby-Garns församling var en lokal myndighet inom Roslags- västra Kontrakt fram till 1961, då de överfördes till Birka Kontrakt. Pastoratet tillhörde Uppsala ärkestift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Pastorsämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.


Kyrkofullmäktige var församlingens högsta beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut.


Historik

De två medeltida socknarna Össeby och Garn slogs ihop till en församling 1838. Namnet Össeby kommer ifrån Östra byn och Garn syftar troligen på garnssviken. Garn betyder långsmal, och viken har troligtvis fått sitt namn efter dess långsmala karaktär. Össeby-Garns kyrka är från 1200-talet och är byggd i sten. Det har troligtvis funnit en äldre kyrka i trä på platsen. Kyrkogården utvidgades under 1970 och utvecklingen kring detta finns bevarat i arkivet. Kyrkans kalkmålningar, daterade till 1300-talets första hälft, kalkades över under 1700-talet enligt gängse manér. Målningarna togs fram igen 1926. Medeltidskyrkan restaurerades under 1700-talet och mycket av detaljerna är ifrån det århundradet. Kyrkan har kvar delar av sin ursprungliga dopfunt från 1200-talets mitt, nu hopsatt med en fot av kalksten från 1927. Det finns även en Mariabild i skulpterat trä från den senare delen av 1500-talet.


Beskrivning av arkiven (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)

I kyrkoarkiven finns bl.a. följande viktiga handlingar:
· Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
· Dopböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Konfirmationsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1991-07-01
· Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1851
· Gravböcker
· Kartor och ritningar


Sökingång till arkivet är arkviförteckningen och diariet. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet samt H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen. Församlingarna har inte haft någon speciell serie för personalhandlingar. Dessa återfinns istället i serie K III e, Arbetsutskottets protokoll och handlingar och i serie G II, Diarium och handlingar i kyrkobokföringsärenden.


Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.


Arkivet levererades till Stadsarkivet 2006 och har slutförtecknats efter leveransen.

Stockholm Stad Stadsarkivet
2009-06-18Jenny Stendahl


Källor

Sverige församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Christina Nilsson, 2001
Församlingens hemsida
Svenska kyrkans hemsida

Ämnesord

Ämnesord, ort
Össeby-Garns församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-09-16 13:42:43