bild
Arkiv

Rute kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23069
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/4gYADPLXo4zVCtiUlqyX9C
Omfång
155 Volymer 
6,2 Hyllmeter 
Datering
18381999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Rute församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1933-08-15, 1948-06-28, 1966-09-15, 1972:094, 1976:014, 2003-07-30 och 2011:068.
Inledning (äldre form)Rute kyrkoarkiv

Alltsedan reformationen har Rute utgjort moderförsamling i Rute, Bunge och Fleringe församlingars pastorat. Denna ordning varade fram till 1962 års reglering av pastoratsindelningen. I samband med denna utökades pastoratet med Fårö församling (som fram till dess hade utgjort ett eget pastorat) och Bunge blev moderförsamling.

Den 11 februari 1871 drabbades Rute prästgård av en eldsvåda varvid Rute, Bunge och Fleringe kyrkoarkiv helt förstördes - en mycket besvärlig omständighet för släktforskare med anor i någon av de nämnda församlingarna.

Med tanke på denna olycka ter sig följande utdrag ur ett inspektionsprotokoll för Rute år 1926 anmärknings-
värt: "Lokal: Expeditionsrummet i prästgårdens ( av sten) nedervåning i tvenne med hyllor inredda garderober utan skydd mot eldfara. En kamin och kakelugn placerade invid ena garderoben.... Med hänsyn till den stora brandfara påyrkades inredning av brandfritt valv."

Av ett inventarium upprättat år 1865 (Visby domkapitels arkiv F I a:6) framgår att det före eldsvådan fanns bl a
husförhörslängder fr o m år 1763, ministeriallängder fr o m år 1795 och kommunionlängd fr o m år 1762.

För att delvis kompensera arkivförlusten upprättade Richard Steffen år 1933 avskrifter av de nominativa utdragen ur husförhörslängderna och ministeriallängderna, som prästerna fr o m år 1860 var skyldiga att insända till Statistiska Centralbyrån. Dessa avskrifter ingår nu i Rute kyrkoarkiv med signa A XX:1 och C II:1.

I någon mån kompenseras den för släktforskare så besvärliga arkivförlusten också av prosten Johan Luttemans personarkiv, vilket bl a innehåller anteckningar om födda och döpta i Rute pastorat 1851-1862 (se särskild förteckning).

Den första leveransen från Rute kyrkoarkiv till dåvarande arkivdepån skedde 1933, sedan har leveranser ägt rum 1948, 1953, 1971, 1972, 1976, 2003 och 2012.


Förteckning

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av arkivet som förvarades i Landsarkivet,
upprättad 1976 av Tommy Sundberg och Gunhild Hult. Förteckningen kompletterades i september 2000 av
arkivarierna Marianne Holm och Thomas Larsson samt i augusti 2003 av arkivhandläggare Klas Säve-Söderbergh. Förteckningen färdigställdes år 2012 av Kjell Swebilius.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Rute församling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2022-03-07 11:26:45