Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar från torsdagen den 19 mars fram till minst den 15 april. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Tofta kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/ViLA/23079
Omfång
45 Volymer 
Datering
16881999(Tidsomfång)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Visby (depå: ViLA_Broväg)
Arkivbildare/upphov
Tofta församling
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturLeveransdatum och leveransnummer 1908-12-31, 1923-06-08, 1928-11-16, 1928-11-22, 1950-01-23, 1950-06-19, 1950-06-30, 1960-07-06, 1972:036, 2003-07-02 och 2010:071.
Inledning (äldre form)Tofta kyrkoarkiv
FÖRTECKNINGEN

Föreliggande förteckning omfattar alla i kyrkoarkivet förekommande volymer.

Som grund för förteckningen ligger bl a en förteckning över den del av kyrkoarkivet som förvaras i Landsarkivet, upprättad 1959 av David Gadd, kompletterad 1973 av amanuens Tommy Sundberg. Förteckningen kompletterades i juni 2001 av arkivhandläggare Tomas Larsson och utökades under år 2004 med de i Eskelhems pastorsexpedition förvarade volymerna, av arkivassistent Kjell Swebilius.


HISTORIK

Så långt tillbaka i tiden källorna lämnar upplysning om dylika ting har Tofta varit annexförsamling i Eskelhem och Tofta församlingars pastorat. Tofta är än i dag annexförsamling i Eskelhems pastorat, som dock utökades 1962 genom att Vall, Hogrän och Atlingbo församlingar tillfördes pastoratet.

Den första husförhörslängden för Tofta är upplagd ca 1720 medan ministeriallängderna inte börjar förrän 1730. Huruvida det förts några längder före dessa årtal, som senare förkommit eller förstörts, kan ej avgöras, De noggranna notiserna om personers födelsedata i den äldsta husförhörslängden pekar dock på att det funnits en födelselängd före 1730.

Den första leveransen från Tofta kyrkoarkiv till dåvarande arkivdepån skedde 1908, sedan har leveranser skett 1923, 1928, 1950, 1960 och 1972.

En historik över prästerskapet i Gotlands socknar finns i O W Lemke, Visby stifts herdaminne (1868) med Supplementblad (1892).

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-03-19 12:33:50