Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Ragunda tingslags häradsrätt


RAGUNDA TINGSLAGS HÄRADSRÄTTS ARKIV - HISTORIK

Ragunda tingslag, som omfattar socknarna Ragunda, Stugun, Borgvattnet, Fors, Hällesjö och Håsjö, tillhörde 1811-1878 Norra Jämtlands domsaga och tillhör fr.o.m. 1879 Jämtlands Östra domsaga.

 Serier (20 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IDomböckerSerien inbunden.

Vol. 1-133 är skannade.

Serien innehåller även protokoll vid urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt inneliggande handlingar.

För tiden före 1741, se Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, serie A I.
 
A IISmåprotokollSerien inbunden.

Vol. 1-126 är skannade.

För tiden före 1794 se Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv, serie AII.

Vad gäller inskrivningshandlingar (lagfarter, inteckningar m.m.) fr.o.m. 1933 hänvisas till Inskrivningsdomarnas arkiv som förvaras hos Landsarkivet i Härnösand för hela landet.
 
A II bBouppteckningsprotokollSerien inbunden. 
A IIIProtokoll vid urtima ting och extra förrättningar.Vol. 1-3 är skannade.

Se även serie A I.
 
BBeställningböcker för gravationsbevisSerien i arkivbox. 
C II aLiggare och register för tillämpningen av ärvdabalken och föräldrabalken.
Förmynderskapsböcker.
Serien inbunden om ej annat anges. 
C III aLiggare och register för tillämpningen av jordabalken.
Uppbuds- och inteckningsförteckningar m.m.
 
C III bLiggare och register för tillämpningen av jordabalken.
Lagfartsböcker.
 
C III cLiggare och register för tillämpningen av jordabalken.
Inteckningsböcker.
 
C VLiggare och register för tillämpningen av handelsbalken och konkurslagen.Serien inbunden. 
C VIILiggare och register för tillämpningen av rättegångsbalken av år 1734.
Böcker över fri rättegång
Serien inbunden. 
EInkomna skrivelser.
Hovrättsutslag m.m.
Serien i arkivbox. 
F I aInneliggande handlingar till dombokenVol. 1 är skannad.

Se även serie A I.
 
F I bInneliggande handlingar till småprotokollSerien i arkivbox. 
F I cBoskillnadSerien i arkivbox. 
F IIBouppteckningarSerien inbunden.

Vol. 1-43 är skannade.
 
F IVKonkursakterSerien i arkivbox.

Vol. 1-2 är skannade.
 
F VÖverförmyndarräkenskaperSerien i arkivbox. 
F VIIcke utlösta expeditionerSerien i arkivbox. 
RKartor och ritningar