Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hällesjö kyrkoarkiv


HÄLLESJÖ KYRKOARKIV - HISTORIK

Hällesjö med Håsjö utgjorde eget pastorat under den tidigare medeltiden men blev redan under 1300-talet annex till Ragunda. Först genom k. brevet 1903-02-06 blev Hällesjö - med Håsjö som annex - åter eget pastorat. I Hällesjö finns ett kapell vid Ljungå bruk.
Såväl Hällesjö som Håsjö har egen kyrkoboksföring.

 Serier (69 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av obefintligregister, se serie A IV b.
 
A IV bObefintligregisterInga akter påträffade vid inventering 1995-08-30. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox..

Personakter ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter för avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox.

Avställda personavier ordnade alfabetiskt.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.

Serien upphörd.
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, se serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabeller m.m.Serien inbunden om ej annat anges.
 
G IIDiarier i kyrkobokföringsärendenSerien upphörd 1991-06-30. 
H IBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivbox.

Handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn samt arvsrättsförklaringar förvaras i serie H III.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H IIBilagor till flyttningslängdSerien i arkivbox.

Serien upphörd. Fortsätter i serie HVII.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivbox.

I denna serie har även placerats handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn samt arvsrättsförklaringar ur serie H I.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H IVBilagor till konfirmationsbok och kommunionlängdSerien upphörd. Fortsätter i serie H VII g. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokSerien i arkivbox.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokSerien i arkivbox.

Serien upphörd. Fortsätter i serie H VII och H VII g.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen. (Ej gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)Serien i arkivbox.

Serien innehåller handlingar rörande erkännande av faderskap, erkännande av att barn är trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, anmälan om gemensam vårdnad av barn, samt handlingar utfärdade i utlandet.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H VII gBilagor till kyrkobokföringen. (Gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)Serien i arkivbox.

Fr.o.m. 1968 är samtliga bilagor, med undantag av de under H VII upptagna handlingarna, gallringsbara med 20 års frist jml Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
JAllmänna kungörelser, skrivelser från länsstyrelsen m. fl.Serien i arkivbox.

Serien avslutad.
 
K ISockenstämmoprotokollSerien i arkivbox.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien inbunden om ej annat anges.

Serien upphör. Fortsätter i pastoratsarkivet.
 
K II bBilagor till kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien i arkivbox. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden om ej annat anges.

Serien avslutas.
 
K III bBilagor till kyrkorådets protokollSerien i arkivbox. 
K IV aSkolrådets protokollSerien i arkivbox om ej annat anges.

Skolan överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barnSerien inbunden.

Skolan överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivbox.

Skolan överfördes 1932 till borgerlig kommun.

 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokollSerien inbunden. 
L I aRäkenskaper för kyrkan (utom verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. VerifikationerSerien i arkivbox.
Verifikationerna är gallrade enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19
Serien avslutas. Fortsätter i pastoratet serie G I b.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien inbunden om ej annat anges.
Räkenskaper för 1912-1918 samt 1922-1927 saknas.
Skolan överfördes 1932 till borgerlig kommun.
 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien i arkivbox. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden.
 
L IV aRäkenskaper för kollekt. (utom verifikationer)Serien i arkivbox.

Serien avslutas.
 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. (utom verifikationer)Serien i arkivbox om ej annat anges.
 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. VerifikationerSerien i arkivbox.

Serien avslutas.
 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivbox. 
N IVisitationsprotokoll och handlingar därtill samt handlingar angående kyrkobokföringenSerien i arkivbox om ej annat anges. 
N IIÄmbetsberättelser med handlingarSerien i arkivbox. 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar angående arkivvårdenSerien i arkivbox.

Serien avslutas.
 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar, se även serie R I a.
Serien upphör. Fortsätter i pastoratet serie F I.
 
O I bHandlingar angående kyrkogården med byggnader därtillSerien i arkivbox.
Beträffande kartor och ritningar se även R I b.
Serien upphör. Fortsätter i pastoratet serie F I.
 
O I cGravböckerSerien i arkivbox om ej annat anges.

Serien avslutas.
 
O IIHandlingar angående kyrklig mark, boställe m.m.Serien i arkivbox.

Serien avslutad. Fortsätter i pastoratet serie F I.
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningSerien i arkivbox.

Serien upphör. Fortsätter i pastoratet serie F II.
 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSerien i arkivbox. 
P IKungörelser, pålysningsböcker m.m.Serien i arkivbox. 
P IIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivbox. 
P IIIHistoriska anteckningarSerien i arkivbox. 
P IVÖvriga handlingarSerien i arkivbox.
 
R I aKartor och ritningar angående kyrkanSerien i kartrullar.
Beträffande kartor och ritningar, se även serie O I a.
 
R I bKartor och ritningar angående kyrkogårdenSerien i kartrullar.
Beträffande kartor och ritningar, se även serie O I b.
 
R IIKartor och ritningar angående kyrklig mark och fastigheterSerien i kartrullar om ej annat anges.
Beträffande kartor och ritningar, se även serie O II.