Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Östersunds kyrkoarkiv


ÖSTERSUNDS KYRKOARKIV - HISTORIK

Östersund tillhörde Brunflo pastorat till 1913, fick egen stadspredikant 1821 och blev eget pastorat 1913.

Östersund har egen kyrkobokföring från 1795
(före 1821 är den förd av prästerskapet i Brunflo).

 Serier (120 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aHusförhörslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker, se serie A II a.

Av Landsarkivet upprättat personregister 1795-1895 förvaras i forskarexpeditionen.
 
A I bRegister till husförhörslängderSerien inbunden.

Av Landsarkivet upprättat personregister 1795-1895 förvaras i forskarexpeditionen.

Serien upphörd.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av församlingsböcker i lösblad, se serie A II c.
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivbox.

Aktuella blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A II dFörteckningar till församlingsbokenSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
A II eFörsamlingsböcker, avställda bladSerien i arkivbox.

Avställda blad ordnade efter fastighet och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av obefintligregister, se serie A IV b.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivbox.

Personakter ordnade alfabetiskt efter huvudman. Den alfabetiska ordningen är ej strikt utan grundas på uttal. Ex. namn som börjar på Ch, Sch, Sky, Stj, o.s.v. har alla placerats som om de stavats Sj.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV bObefintligregister, avställda ledkortInga akter påträffade vid inventering, endast avställda ledkort.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV dDödregister (personakter över avlidna och dödförklarade)Serien i arkivbox.

Personakter ordnade efter dödsår och därunder i personnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A IV eFörsamlingsliggare, avställda ledkortSerien i arkivbox.

Serien upphörd.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivbox.

Aktuella personavier ordnade efter personnummer.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivbox.

Avställda personavier ordnade alfabetiskt. Den alfabetiska ordningen är ej strikt utan grundas på uttal. Ex. namn som börjar på Ch, Sch, Sky, Stj, o.s.v. har alla placerats som om de stavas Sj.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden.

Serien upphörd.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av inflyttningslängder, se serie B I, och utflyttningslängder, se serie B II.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D I aLängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D I bFörteckningar över konfirmander jämte dagböcker m.m.Serien i arkivbox. 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien upphörd. Fortsätter i form av äktenskapsböcker, se serie E II.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
G IBefolkningsstatistiska tabeller och värnpliktslängderSerien inbunden om ej annat anges. 
G IIFastighetslängderSerien inbunden.

Serien 1903-1928 upplagd efter gårdsnummer, se plankarta i vol. R III:1.

Sidhänvisningar till dessa längder finns i församlingsböckerna (längst till vänster på högra sidan) och i dessa längder finns sidhänvisningar till församlingsböckerna.

Serien upphörd.
 
G IIIDiarier i kyrkobokföringsärenden samt signaturförteckningSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
G VPostbokSerien inbunden. 
H I aBilagor till husförhörslängd och församlingsbokSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H I bBilagor till församlingsbok. Handlingar angående adoptionerSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H I cBilagor till församlingsbok. Kungörelseböcker för äktenskapsbetygSerien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.
 
H II aBilagor till flyttningslängd. Flyttning inom riketSerien i arkivbox.

Serien upphörd.
 
H II bBilagor till flyttningslängd. InvandringSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H II cBilagor till flyttningslängd. Utflyttning ur riketSerien i arkivbox om ej annat anges.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H II dBilagor till flyttningslängd. InflyttningsavierSerien i arkivbox. 
H III aBilagor till födelse- och dopbokSerien i arkivbox.

Serien ordnad i löpnummer från 1927. Utdrag ur födelse- och dopbok från annan församling ingår även.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H III bBilagor till födelse- och dopbok. Faderskapserkännande, anmälan om faderskap och vårdnadsintygSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H III cBilagor till födelse- och dopbok. Kungörelseböcker för barndopSerien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.
 
H IVBilagor till konfirmationsbok och kommunionlängdSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbokSerien i arkivbox.

Serien fr.o.m. 1904 ordnad i löpnummerordning.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H V bBilagor till lysnings- och vigselbok samt äktenskapsbok. Kungörelseböcker för lysningar och äktenskapscertifikat
Serien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.
 
H VI aBilagor till död- och begravningsbokSerien i arkivbox.

Serien upphörd 1991-06-30.
 
H VI bBilagor till död- och begravningsbok. Tacksägelseböcker för avlidnaSerien inbunden om ej annat anges.

Serien upphörd.
 
J I aDiarium för kyrkorådetSerien inbunden

Anm.: Handlingarna återfinns i serierna K III a och J II.
 
J I bRegister till kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 
J IIHandlingar ordnade efter diarie- och dossiebeteckningSERIEN EJ LEVERERAD TILL LANDSARKIVET

Serien i arkivkartong.

Anm.: Bilagor till kyrkorådsprotokoll.
 
J IIISkrivelser från Kungl. Maj:t m.fl.Serien i arkivbox 
K ISockenstämmans protokollSerien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans protokoll med bilagorSerien inbunden om ej annat anges.

Fr.o.m. 1936 se serie K III a.
 
K III aKyrkorådets protokoll med bilagorSerien inbunden.

Anm.: I serien ingår kyrkofullmäktiges protokoll med bilagor fr.o.m. 1936. Fr.o.m. 1990 förvaras bilagorna i serie J II.
 
K III bBilagor till kyrkorådets protokoll, utgifts-och inkomststater, revisions- och verksamhetsberättelser m.m.Serien i arkivbox. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden.

Anm.: Skolan överfördes 1911 till borgerlig kommun.
 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivkartong.

Anm.: Skolan överfördes 1911 till borgerlig kommun.
 
K V aKyrkobyggnadskommitténs protokoll och handlingarSerien i arkivbox om ej annat anges. 
K V bCentrala byggnadskommitténs protokoll och handlingar, samt Fastighetsnämndens och Orgelkommitténs protokoll med bilagor.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
K V cÖvriga nämnders och styrelsers protokollSerien inbunden om ej annat anges. 
L I aRäkenskaper för kyrka. HuvudräkenskaperSerien inbunden om ej annat anges.
 
L I bDagböcker och dagboksjournalerSerien inbunden. 
L I cRäkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper m.m.Serien inbunden om ej annat anges.
 
L I dRäkenskaper för kyrka. VerifikationerSerien i arkivbox.

Även verifikationerna efter 1933 är bevarade eftersom Östersunds kyrkoarkiv varit typarkiv.
Dessa är inte förtecknade men går att ta fram vid behov. Omfattar volymerna LId: 16-751, 1934-1999.
 
L I eLönelistorSerien i arkivbox om ej annat anges.

Anmärkning: Beträffande löneuppgifter i övrigt se serie LId.
 
L II aRäkenskaper för skola (utom verifikationer)Serien inbunden. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien inbunden.

Anm.: Skolan överfördes 1911 till borgerlig kommun.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IV aRäkenskaper för kollekt (utom verifikationer)Serien i arkivbox om ej annat anges. 
L IV bRäkenskaper för kollekt. VerifikationerSerien i arkivbox. 
L V aKyrkobyggnadskommtténs räkenskaperSerien inbunden. 
L V bKyrkobyggnadskommitténs räkenskaper. VerifikationerSerien i arkivbox. 
L V cRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamålSerien inbunden om ej annat anges. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
M I aHandlingar angående kyrkoherdeval 
M I bHandlingar angående komministervalSerien inbunden. 
N IVisitationsprotokoll och handlingar därtill 
N IIÄmbetsberättelser med bilagor, årsstatistikSerien i arkivbox. 
N IIIInventarieförteckningar och handlingar därtillSerien inbunden om ej annat anges. 
O I aaHandlingar angående Gamla kyrkanSerien i arkivbox. 
O I abHandlingar angående Stora kyrkanSerien i arkivbox om ej annat anges.

Anmärkning: Beträffande kartor och ritningar angående kyrkan, se serie R I ab.
 
O I acHandlingar angående MarielundskyrkanSerien i arkivbox.

Anm.: Beträffande kartor och ritningar se serie R I ac.
 
O I adHandlingar angående Lugnviks kyrkaSerien i arkivbox.

Anm.: Beträffande kartor och ritningar se serie R I ad.
 
O I aeHandlingar angående Odensala kyrka och förskolaSerien i arkivbox. 
O I bHandlingar angående kyrkogård.Beträffande kartor och ritningar före 1913, se serie R I b.

En särskild kyrkogårdsnämnd tillkom genom kyrkorådets beslut 1913-05-13 (KIIIa:3, sid 34). Handlingar fr.o.m. detta datum har förtecknats separat i kyrkogårdsförvaltningens arkiv.
 
O II aHandlingar angående prästgårdenSerien i arkivbox.

Beträffande kartor och ritningar se serie R II a.
 
O II bHandlingar angående församlingsgårdenSerien i arkivbox om ej annat anges.

Beträffande kartor och ritningar, se serie R II b.
 
O II cHandlingar angående pastorsexpeditionenSerien i arkivbox om ej annat anges.

Beträffande kartor och ritningar, se serie R II c.
 
O II dHandlingar angående LugnviksgårdenBeträffande kartor och ritningar, se serie R II d. 
O II eHandlingar angående EriksbergsgårdenBeträffande kartor och ritningar, se serie R II e. 
O II gHandlingar angående kyrklig markSerien i arkivbox. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäningSerien i arkivbox 
O VHandlingar angående donationer, gåvor, fonder m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
P IPålysningsböckerSerien i arkivbox om ej annat anges. 
P IIPredikodiarierSerien inbunden. 
P IIIFörrättningsdagböckerSerien i arkivbox. 
P IVBesöksböckerSerien i arkivbox. 
P IXHandlingar rörande kyrkliga vintermöten i JämtlandSerien i arkivbox. 
P VFöreningen syster Emmas sommarhemSERIEN EJ LEVERERAD TILL LANDSARKIVET

Serien i arkivbox om ej annat anges.
 
P VIHandlingar rörande frivilliga församlingsarbetenSerien i arkivbox om ej annat anges. 
P VIISoldatvårdenSerien inbunden om ej annat anges. 
P VIIIKyrkobröders protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
P XHandlingar rörande Härnösands stifts pastoratsförbund, stiftsting, val m.m.Serien i arkivbox. 
P XITidningsurklippSerien inbunden om ej annat anges. 
P XIIHistorikSerien i arkivbox. 
P XIIIFotografier, diabilder m.m.Serien i arkivbox om ej annat anges. 
R I aaKartor och ritningar angående Gamla kyrkanOBS! Särskilda förteckningar över kartor och ritningar finns i två pärmar i folkbokföringsreceptionen.
För de kartor/ritningar som leverats står lådnummer längst upp till höger på resp. blad.
Samtliga levererade kartor finns i skattehusdepån, trärummet, kartskåp 12, låda 1-14.
 
R I abKartor och ritningar angående Stora kyrkan 
R I acKartor och ritningar angående Marielundskyrkan 
R I adKartor och ritningar angående Lugnviks kyrka 
R I aeKartor och ritningar till Odensalas kyrka och förskola 
R I bKartor och ritningar angående kyrkogårdar samt gravkapell 
R II aKartor och ritningar angående prästgården 
R II bKartor och ritningar angående församlingsgård 
R II cKartor och ritningar angående pastorsexpeditionen 
R II dKartor och ritningar angående Lugnviksgården, Odensala samt Eriksbergsgården 
R II fKartor och ritningar angående Körfältets kyrkosal 
R IIIKartor och ritningar angående stadsplaner och övriga