bild
Serie

Diverse historiska och andra handlingar.


Serien i arkivbox om ej annat anges.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/ÖLA/11274/A/11372Köpebrev. 
Se: SE/ÖLA/11274/A/21466Ärkebiskop Olof i Nidaros ger tillstånd till invigning av kyrkan i Överhogdal av någon annan biskop. 
Se: SE/ÖLA/11274/A/21470Ärkebiskop Olof i Nidaros medger för bönderna i Överhogdal att erlägga tionden till Överhogdals kyrka. 
Se: SE/ÖLA/11274/A/21479Ärkebiskop Gaute i Nidaros meddelar avlat. 
Se: SE/ÖLA/11274/A/21485Gåvobrev å slåtter till Överhogdals kyrka. 
Se: SE/ÖLA/11274/A/51544Öppet brev av T Roldt med anledning av Hogdalsböndernas tvist med bönderna i Vitvattnet om en äng. 
11730 – 1957Innehåller bl.a.:
fotokopior av de medeltida breven,
avvittrings- och skifteshandlingar 1761 - 1838,
handlingar angående Överhogdals skiljande från Sveg,
handlingar angående predikoturer samt markegångstaxor 1815-1844,
förklaringar till Överhogdalstapeten vid utställningen 1945,
släktutredning för Jonas Svensson 1949,
tidningsurklipp 1955 - 1957,
historik angående kyrkan av C. Hammar, odat.
 
21920Arkivmapp.
Innehåller:
Överhogdalstapeten.