bild
Serie

Bilagor till kyrkobokföringen. (Gallringsbara bilagor fr.o.m. 1968)


Serien i arkivkartong.

Anm: fr.o.m. 1968 är samtliga bilagor med undantag av de under serie HVII upptagna handlingarna gallringsbara jml riksarkivets gallringsbeslut nr 254 1970.
Gallringsfrist 20 år.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTid 
11973 – 1983 
21984 – 1991