Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Ljusnarsbergs församling

Kyrksocken

ReferenskodSE/186471000
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/topografi/186471000
Tid1624 –

RelationNamnReferenskodOrtstypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadNora och Linde fögderiSE/180499001Fögderi / stad17201856
ÖverordnadLinde fögderiSE/180499009Fögderi / stad18571966
ÖverordnadNora fögderiSE/180499010Fögderi / stad19181945
ÖverordnadLindesbergs fögderiSE/180499000Fögderi / stad1967
ÖverordnadNya Kopparbergs bergslagSE/163005300Härad / stad / skeppslag1624
ÖverordnadLjusnarsbergs kommunSE/186400000Kommun / stad1863

---------- INLEDNING: -------------------
-1926 Nya Kopparberg, 1927- Ljus-
narsberg (namnet använt även tidi-
gare). 1624 utbruten ur Lindesberg
(se Linde), 1892 del till Gränges-
berg-Hörkens kapellag, 1904 utbru-
tet Hörken som församling, 1927-01-
01 införlivat Hörken men fortfaran-
de skild kyrkobokföring, 1951-01-01
indelad i två kbfd, Ljusnarsbergs
och Hörkens kbfd.
Nya Kopparberg bildade egen försam-
ling till följd av koppargruvans
tillkomst 1624. Eget pastorat från
1635. Större delen hade förut till-
hört Lindesberg. Församlingen be-
nämndes definitivt Ljusnarsberg
genom Kbr 1926-03-19. Omfattar från
1927-01-01 även Hörkens upphörda
kapellförsamling. Från 1951 delad
i två kyrkobokföringsdistrikt,
Ljusnarsberg och Hörken.
Inom Ljusnarsbergs församling även
Nya Kopparbergs municipalsamhälle
1887-1907 och Kopparbergs köping
1908-1961

---------- PASTORAT ---------------------
1635-1891 Nya Kopparberg
1892-1926 Nya Kopparberg (Ljunsarsberg) med
Hörkens kapellförsamling 1892
(1904)-1926
1927- Ljusnarsberg

---------- KONTRAKT ---------------------
Nora 1700-talet slut?
1635- Fellingsbro 1635-1700-talet slut?

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
-

---------- STIFT ------------------------
1635- Västerås

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1856 Nora och Linde
1857-1917 Linde
1918-1946 Nora -1946-06-30
1946-1966 Linde 1946-07-01-
1967- Lindesberg

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1917 Nya Kopparbergs bergslag

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1964 Ljusnarsberg

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Lindesberg

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Lindesberg

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Lindesberg

---------- LÄN --------------------------
1635-1638 Närke-Värmland
1639-1642 Örebro
1643-1647 Nora (eller Järla)
1648-1653 Örebro
1654-1778 Närke-Värmland
1779- Örebro

---------- HÄRAD ------------------------
1635- Nya Kopparbergs bergslag

---------- TINGSLAG ---------------------
1635-1898 Nya Kopparbergs bergslag
1899-1950 Lindes domsaga
1951-1970 Lindes och Nora domsaga

---------- DOMSAGA ----------------------
-1854 Norra Närke
1855-1950 Linde

1951-1970 Lindes och Nora
1971- Lindesberg

---------- KOMMUN -----------------------
1863-1961 Ljusnarsberg
1962-1970 Ljusnarsbergs köping (samman-
slagning av köping och kommun)
1971- Ljusnarsberg

---------- MILITÄR INDELNING ------------
Extra Soldat-Roteringen
-