Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   

Orsa församling

Kyrksocken

ReferenskodSE/203402000
TidEj daterad

RelationNamnReferenskodOrtstypFr.o.m.T.o.m.Anm.
ÖverordnadOvansiljans fögderiSE/200599004Fögderi / stad17201966
ÖverordnadMora fögderiSE/200599000Fögderi / stad1967
ÖverordnadOrsa kommunSE/203400000Kommun / stad1863
ÖverordnadDalregementet 20SE/4200000000001Militär indelning

---------- INLEDNING: -------------------
Omgring 1441 utbrutet Ore, 1893-05-
19 utbrutet Skattunge, 1925-07-03
införlivat Skttunge.

Kapellag: 1) Skattunge, före 1533,
kapellförsamling genom Kbr 1893-
-05-19, från 1925-07-30 inte att
betrakta som kapellförsamling. 2)
Hamra från senare hälften av 1700-
-talet, överfördes till Los pasto-
rat 1855 och i administrativt hän-
seende till Gävleborgs län 1863.
(Inom församlingen även Orsa
kyrkbys minicipalsamhälle 1902-
1966)

---------- PASTORAT ---------------------
-1607 Orsa och Ore
1607- Orsa

---------- KONTRAKT ---------------------
Rättvik

---------- KYRKLIG SAMFÄLLIGHET ---------
-

---------- STIFT ------------------------
Västerås

---------- FÖGDERI ----------------------
1720-1966 Ovansiljan
1967- Mora

---------- LÄNSMANSDISTRIKT -------------
-1917 Orsa tingslag

---------- LANDSFISKALSDISTRIKT ---------
1918-1964 Orsa

---------- POLISDISTRIKT ----------------
1965- Mora

---------- ÅKLAGARDISTRIKT --------------
1965- Mora

---------- KRONOFOGDEDISTRIKT -----------
1965- Mora

---------- LÄN --------------------------
1631-1640 Kopparberg
1641-1646 Säter
1647- Kopparberg

---------- HÄRAD ------------------------
-

---------- TINGSLAG ---------------------
-1779 Orsa, Ore och Älvdalen (förra
hälften av 1779)
1779-1804 Orsa och Älvdalen
1805-1947 Orsa
1948-1970 Mora och Orsa

---------- DOMSAGA ----------------------
1687-1875 Östra, senare benämnd Österdalarne
1876-1970 Ovansiljan
1971- Mora

---------- KOMMUN -----------------------
1863- Orsa

---------- MILITÄR INDELNING ------------
DAL-REGEMENTET
Orsa Kompani
Extra Soldat-Roteringen
DALREGEMENTET, Orsa kompani