bild
Arkiv

Östads barnhus arkiv - GLA/A0152:1


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/10138
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/d2ixXw5trH6cyG018W43t3
Omfång
33,5 Hyllmeter 
Datering
17761978(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmUtlån sker med landsarkivariens medgivande.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 141/1989, A0152:1
ArkivinstitutionRiksarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan, Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Östads barnhus (1872)
Kategori: Övriga

Innehåll

Syfte & innehållÖstads barnhus grundades 1772 av den förmögne göteborske affärsmannen Niclas Sahlgren på Östads säteri socknen med samma namn. Hans vän Jonas Alströmer i Alingsås hade redan 1757 inköpt säteriet, som 1768 såldes till hans son August Alströmer, vilken omgående transporterade köpet på sin svärfar Niclas Sahlgren. Denne hade i ett avsnitt av sitt testamente förordnat hur barnhuset skulle fungera och styras. Avsikten var att kunna emottaga så många barn som egendomen kunde bära och uppfostra dem till yrkesutbildning inom lantbrukets olika verksamhetsområden.
Niclas Sahlgren behöll själv uppsikten över barnhuset fram till sin död 1776 och hade därefter förordnat sin svärson Claes Alströmer att vara styresman. Därefter skulle uppdraget tillfalla dennes ättlingar. Claes Alströmer avled barnlös 1974 och i kraft av en tilläggsbestämmelse blev då hans tredje broder Patrik Alströmer styresman med rätt att utse sin efterträdare inom familjen. Därefter har styresmannauppdraget gått i arv inom friherrliga ätten Alströmer från far till son.
Östads barnhus, numera permuterat till en stiftelse, har efter disponenten Thore Alströmers död 1945 letts av hans son, kaptenen, friherre Jonas P. Alströmer f. 1912. Denne har till ny styresman utsett sin andre son, fil.kand. friherre Patrik Alströmer, född 1950.
Redan under Niclas Sahlgrens tid uppfördes behövliga byggnader för att hålla ett antal barn i internatutbildning på Östad. Men svärsonen Claes Alströmer gjorde 1792 en avgörande förändring i utbildningen då han i stället genomdrev att barnen bara under en viss tid skulle vara bosatta på gården i och för teoretisk utbildning och under resten av tiden vara inackorderade hos säteriets bönder, som i gengäld blev befriade från viss dagsverksskyldighet och andra pålagor. Detta system har sedan varit bestående tills dess att verksamheten upphörde.
ArkivhistorikKapten J.P. Alströmer har under sin styresmannatid 1959 deponerat Östadsarkivet, privatarkiv A 152, i landsarkivet i Göteborg, varöver föreligger en av arkivrådet Josef Edström 1971 daterad arkivförteckning. Under 1987 (lev 80) skedde sedan deposition av barnhusets och säteriets arkiv, som förtecknats 1989. Ännu finns (1989) delar av arkivet kvar i säteriets eget arkivrum på Östad.
Förteckningen är upprättad av Hans Homann och Per Clemensson.

Ämnesord

Handlingstyper
Register/liggare rörande personal
Register/liggare rörande personer
Ämnesord, sak
Barnhem. Slöjdskola (Lokalt ämnesord)
Undervisning. Slöjdskola och folkskola (Lokalt ämnesord)

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2021-12-13 16:48:14