Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Barnkolonien på Galtarö Handlingar rörande byggnader och byggnationer

Första Majblommans riksförbund, centralkommitténs arkiv - GLA/B0108:1

Serien i kartonger.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11938 – 1953- Entreprenadkontrakt, arbetsbeskrivningar, ritningar samt övriga byggationshandlingar 1938-1951.
- Entreprenadkontrakt och ritningar 1952.
- Lista "Arbeten och inköp" samt värderingsutlåtande 1953.
 
21953 – 1975- Besvärsskrivelser, korrespondens och övriga handlingar rörande det projekterade ångkraftverket i Stenungsund 1953-1956.
- Diverse handlingar rörande reparationer 1971-1975.
Häri även:
- Försäkringshandlingar diverse år.
 
3odatRitningar. 
4odatRitningar.