Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar rörande lokalkommittéerna

Första Majblommans riksförbund, centralkommitténs arkiv - GLA/B0108:1

Serien i kartonger.

 Volymer (35 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11934 – 1935Stadgar antagna av lokalkommittéerna A-I. 
21934 – 1935Stadgar antagna av lokalkommittéerna J-R. 
31934 – 1935Stadgar antagna av lokalkommittéerna S-Ö. 
41960 – 1963- Statistik rörande lokalkommittéerna 1961-1962.
- Noteringar: Anslutning till besök hos lokalkommittéer 1962.
- Kommittékontakter, korrespondens m.m. 1960-1963.
 
51963 – 1968- Anmälningar till lokalkommittésammankomster i Göteborg 1964-1965.
- Anmälningar till lokalkommittésammankomster i Sundsvall, Umeå och Luleå 1968.
- Diverse handlingar rörande lokalkommittésammankomster 1963-1966 och 1968. Innehåller fotografier.
 
61966 – 1967Besvarade frågeformulär insända av lokalkommittéerna. Frågor om bl.a. verksamhetsinriktning.
Lokalkommitténummer: 3-300.
 
71966 – 1967Besvarade frågeformulär insända av lokalkommittéerna. Frågor om bl.a. verksamhetsinriktning.
Lokalkommitténummer: 301-600.
 
81966 – 1967Besvarade frågeformulär insända av lokalkommittéerna. Frågor om bl.a. verksamhetsinriktning.
Lokalkommitténummer: 601-900.
 
91966 – 1967Besvarade frågeformulär insända av lokalkommittéerna. Frågor om bl.a. verksamhetsinriktning.
Lokalkommitténummer: 901-1200.
 
101966 – 1967Besvarade frågeformulär insända av lokalkommittéerna. Frågor om bl.a. verksamhetsinriktning.
Lokalkommitténummer: 1201-1498.
 
111966 – 1971Korrespondens 1966-1968 med vissa lokalkommittéer i ansluning till frågeformuläret 1966/1967.
Innehåller även PM rörande verksamhetsinriktning och 60-års jubiléet.
- Korrespondens angående verksamhetsinriktning 1971. Uppföljning av frågeformuläret 1966/1967.
 
121967 – 1976- Handlingar rörande 60-årsjubilerande lokalkommittéer 1967-1971.
- Regionala lokalkommittésammankomster 1973-1976.
 
131969Redovisningar av sålda majblommor m.m. A-S. 
141969, 1970Redovisningar av sålda majblommor m.m. T-Ö 1969, A-R 1970. 
151970, 1971Redovisningar av sålda majblommor m.m. R-Ö 1970, A-H 1971. 
161971, 1972Redovisningar av sålda majblommor m.m. I-O 1971, A-H 1972. 
171972, 1973Redovisningar av sålda majblommor m.m. H-Ö 1972, A-H 1973. 
181973Redovisningar av sålda majblommor m.m. H-Ö. 
191974Redovisningar av sålda majblommor m.m. A-Ö. 
201970 – 1980- Korrespondens och diverse handlingar rörande lokalkommittéerna. 
211980- Kassabok samt protokollsbok från Höje Förstamajblommekommitté. 
221981Majblommerekvisitioner. Lokalkommitténummer 3-1499 samt scoutkårer. 
231983Majblommerekvisitioner. Lokalkommitténummer 3-1499 samt scoutkårer. 
241975Redovisning av sålda majblommor. A-Må. 
251975Redovisning av sålda majblommor. Mä-Ö. 
261976Redovisning av sålda majblommor. A-Mo. 
271976Redovisning av sålda majblommor. Mog-Ö. 
281977Redovisning av sålda majblommor. A-Mo. 
291977Redovisning av sålda majblommor. Mog-Ö. 
301978 
311978 
321979 
331979 
341980 
351980