bild
Arkiv

Ale häradsrätts arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/11151
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/PIyTmyXTyg8qta00I810yx
Omfång
40,7 Hyllmeter 
Datering
16071934(Tidsomfång)
16581920(Huvudsaklig tid)
VillkorJa
TillståndsgivareLandsarkivet
VillkorsanmSekretesslag och sekretessförordning
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 18/65
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Häradsrätten i Ale (– 1933)
Kategori: Statlig myndighet. Häradsrätter -1970

Innehåll

Ordning & strukturArkiv nr: GLA/11151

Förteckning 18/1965

Förteckning

över

Ale häradsrätts arkiv.
Inledning (äldre form)DOMSAGOTILLHÖRIGHET:
Ale härad ingick t.o.m. 1695 i en domsaga, som om- fattade Vättle, Ale och Gäsene härader. Fr.o.m. 1696 förenades Ale och Vättle härader med Flundre, Väne och Bjärke härader till en domsaga. Ale, Vättle och Bjärke härader utbröts ur domsagan 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilken ägde bestånd intill 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale bortföll ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering och kom att tillsammans med Kullings härad bilda en domsaga med tre tingslag.
TINGSLAGSINDELNING:
Ale härad utgjorde eget tingslag till 1933. Fr.o.m. 1934 utgjorde Vättle, Ale och Kullings domsaga ett tingslag med tingsställe i Alingsås och Älvängen. Den sistnämnda tingsplatsen upphörde att begagnas fr.o.m. 1948.
Ale härads tingslag omfattade t.o.m. 1933 följande församlingar: Skepplanda, Hålanda, Ale-Skövde, S:t Peter, Tunge, Starrkärr, Kilanda, del av Nödinge (hela Nödinge till Ale 1889), och en del Östad (hela Östad till Ale 1887).

Bilaga 1.
Personregister till Ale häradsrätts konkursakter 1771-1886, F IV: 1-11. Se serie F IV Konkursakter.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Älvsborgs län

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Senast ändrad2012-12-13 13:26:31