bild
Arkiv

Ale häradsrätts arkiv


DOMSAGOTILLHÖRIGHET:
Ale härad ingick t.o.m. 1695 i en domsaga, som om- fattade Vättle, Ale och Gäsene härader. Fr.o.m. 1696 förenades Ale och Vättle härader med Flundre, Väne och Bjärke härader till en domsaga. Ale, Vättle och Bjärke härader utbröts ur domsagan 1782 för att bilda särskild jurisdiktion, vilken ägde bestånd intill 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale bortföll ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering och kom att tillsammans med Kullings härad bilda en domsaga med tre tingslag.
TINGSLAGSINDELNING:
Ale härad utgjorde eget tingslag till 1933. Fr.o.m. 1934 utgjorde Vättle, Ale och Kullings domsaga ett tingslag med tingsställe i Alingsås och Älvängen. Den sistnämnda tingsplatsen upphörde att begagnas fr.o.m. 1948.
Ale härads tingslag omfattade t.o.m. 1933 följande församlingar: Skepplanda, Hålanda, Ale-Skövde, S:t Peter, Tunge, Starrkärr, Kilanda, del av Nödinge (hela Nödinge till Ale 1889), och en del Östad (hela Östad till Ale 1887).

Bilaga 1.
Personregister till Ale häradsrätts konkursakter 1771-1886, F IV: 1-11. Se serie F IV Konkursakter.

 Serier (26 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aDomböcker vid lagtima tingSERIEN INBUNDEN då ej annat angives. Häri även protokoll vid urtima ting fr.o.m. 1661; uppbuds- och lagfartsprotokoll 1658-1829, 1832-1839 och 1846-1848; inteckningsprotokoll 1658-1819; förmynderskapsprotokoll 1758 ST- 1829, 1832-1839 och 1846-1848; äktenskapsförordsprotokoll 1792 HT-1829, 1832-1839 och 1846-1848, spridda år; avhandlingsprotokoll 1832-1839 och 1846-1848; protokoll vid syner och värderingar fr.o.m. 1658 samt saköreslängder fr.o.m. 1658, lucka 1720-1739. Småprotokoll före ovan angivna begynnelseår ingår i domböckerna bland övriga mål och ärenden.
 
A I bProtokoll vid urtima tingSERIEN i BUNT 
A I cMemorialprotokollSERIEN i BUNTAR. Se även serie F I a. 
A II aUppbuds- och lagfartsprotokollSERIEN INBUNDEN. Köpebrev 1709-1835, spridda år, och jordebok 1700-talet finns i F X:1. Serien fortsätter i Inskrivningsdomarens i Vättle, Ale och Kullings domsagas arkiv. 
A II bInteckningsprotokollSERIEN INBUNDEN. Serien fortsätter i Inskrivningsdomarens i Vättle, Ale och Kullings domsagas arkiv. 
A II cFörmynderskapsprotokoll 
A II dÄktenskapsförordsprotokoll 
A II eBouppteckningsprotokollI protokollen inregistrerades även morgongåvobrev, avhandlingar om lösöreköp och testamentsbevakningar 
A III aProtokoll vid syner och värderingarSERIEN i BUNT
 
A III bJordrannsaknings- och skattläggningsprotokoll 
A III cProtokoll över belöningar för odjurs dödande 
A IVValprotokollSERIEN i ARKIVBOX. Se även förteckning över Vättle, Ale och Kullings häradsrätts arkiv, serie A IV a, med protokoll från riksdags- och landstingsmannaval. 
C IIFörmynderskapsböcker 
C III aUppbudslistorSERIEN i BUNT. Se även serie F I a. 
C III bInteckningsböcker och inteckninglistor 
C VKonkursdiarierSERIEN INBUNDEN 
C VII aSaköreslängder 
C VII bStämningslistorSERIEN i BUNTAR 
F I aInneliggande handlingarSERIEN i BUNTAR 
F II aBouppteckningar. HuvudserieSERIEN INBUNDEN. Personregister 1733-1920 i landsarkivets expedition.
 
F II bBouppteckningar. Tilläggsserie.SERIEN i BUNT
 
F IIIUppgifter om dödsfallSERIEN i BUNT. Se även serie F I a. 
F IVKonkursakterSERIEN i BUNTAR. Personregister till F IV:1-11:
Klicka på fliken "Om serien" ovan. Klicka sedan på Personregister.
 
F VFörmynderskapshandlingarSERIEN i BUNTAR. Se även serie F I a. 
F XÖvriga ämnesordnade handlingarSERIEN i BUNT 
K IRäkenskaper