Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Stadsfogden i Uddevalla


Handlingar, gallringsbara enl Kungl Maj:ts gallringsbestämmelser 1953 20/11 (gallringsfrist
10 år), har icke upptagits i föreliggande förteckning.
Detsamma gäller volymer, gallringsmogna 1973 1/1 enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1 (Gallringsfrist 30 år).

 Serier (37 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IProtokoll över förrättningar i utsökningsmålSerien i kart. 
A IIProtkoll över beskrivningar och värderingar av fast egendomGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
A IVProtokoll över inventeringar hos exekutionsbiträdeGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
BKoncept till kopior av utgående skrivelser fortsättningGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
C IBrevdiarierSerien inbunden. 
C IIDagböcker i utsökningsmålSerien inbunden, där annat ej anges. 
C IIIDagböcker i införselmålSerien inbunden. 
C IVRestlängdsdagböcker och avräkningsliggareSerien inbunden. 
C VHandräckningsdagböcker och handräckningsregisterSerien inb, där annat ej anges. 
D IIIArkivförteckningar 
D IVInventarieförteckningar 
D IXLiggare rörande mål i fri rättegångSerien i häften. 
D VIInförselregister 
D VIILiggare rörande indrivningskvitton 
D VIIILiggare över förbrukat godsGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
D XLiggare över Ö-ärenden 
E IHandlingar till brevdiarietGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
E IIHandlingar till dagboken i utsökningsmålHandlingar till dagboken i utsökningsmål fr o m år 1918 har utgallrats enligt Kungl Ecklesiastikdepartementets skrivelse till riksarkivet av den 20 november 1953.
Serien i kartong.
 
E IIIHandlingar till dagboken i införselmålSerien i kartong.
Gallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1.
 
E IV aHandlingar till restlängdsdiariet kronoutskylderSerien i kartong. 
E IV bHandlingar till restlängdsdiariet och avräkningsliggaren fordonsskatterSerien i kartong. 
E IV cHandlingar till restlängdsdiariet och avräkningsliggaren A-skatt 
E IV dHandlingar till restlängdsdiariet och avräkningsliggaren B-skattSerien inb, där annat ej anges. 
E IV eHandlingar till restlängdsdiariet och avräkningsliggaren tillkommande skattSerien inb, där annat ej anges. 
E IV fHandlingar till restlängdsdiariet och avräkningsliggaren kvarskattSerien inb, där annat ej anges. 
E IV gHandlingar till restlängdsdiariet och avräkningsliggaren fastighetsskattSerien inb, där annat ej anges. 
E IV hHandlingar till restlängdsdiariet och avräkningsliggaren tillfälliga skatter etcSaknas 1977. 
E IV jHandlingar till restlängdsdiariet kommunalutskylderSerien i kartong. 
E VIResolutioner angående arbetsgivares ansvarighet för skattGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
E VIIHandlingar till liggaren i mål om fri rättegångGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
F IÄmnesordnade handlingar allmän serie 
F VHandlingar rörande inventeringar hos stadsfogdenGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
F VIIHandlingar rörande arkivetSe serie D III. 
G IKassajournalerSerien inb där annat ej anges. Gallrigsfrist fr o m 1918 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
G IIKvittensböcker för indrivningskvittonGallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut 242 1970 27/1. 
G VIMånadsräkningar med bilagorSerien i buntar, där annat ej anges. Gallringsfrist 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1. 
G VIIBötesliggare med bilagorSerien inbunden, där annat ej anges.
Gallringsfrist fr o m 1918 30 år enligt RA:s gallringsbeslut nr 242 1970 27/1.