Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Stadsfiskalens i Uddevalla arkiv


 Serier (33 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IPolisförhörsprotokoll 
B IKoncept till utgående skrivelserSerien i kartong, där annat ej anges. 
B IIISaköreslängderSerien i kartonger. 
B IVUppgifter till Statens Kriminaltekniska anstalt 
C IArbetsförteckning för allmänna åklagareSerien i kartong. Serien omfattar fr.o.m. 1909 mållistor 
C II aBrevdiarierSerien i kartong, där ej annat anges. 
C II bRegister till brevdiarierna 
C III aDagböcker över andra polisärenden än anmälningar om brottSerien inbunden 
C III bRegister till dagböcker över andra polisärenden än anmälningar om brottSerien inbunden. 
C IV aBrottmålsdiarier 
C IV bDagböcker över anmälningar om brottSerien inbunden, där ej annat anges. 
C VStrafföreläggandediarierSerien inbunden 
C VIOlycksfallsdiarierSerien inbunden 
C VIIÖvriga liggare och register 
D IPolisens dagrapporterSerien i kartonger. 
D IIOrderböcker 
D IIIFörteckning över uppskjutna mål 
D IV aLiggare över anhållna för brott misstänkta personer 
D IV bVisiteringslistor 
D VIITillståndsliggareSerien i kartonger 
D VIIIÖvriga liggare 
E I aHandlingar till brevdiarietSerien i kartonger. 
E I bAnkomna angivelser om brottSerien diarieförd i brevdiariet, men handlingarna är sammanhållna i särskild serie. 
E IIHandlingar till polisdiarierna 
E IV aBrottmålsakterSerien i kartonger. Fr.o.m. 1955 är akterna gallrade enligt RA:s gallringsbeslut nr 58 1963 7/6. 
E IV bHandlingar till brottmålsdiariet Beslagsprotokoll 
E IV cAnmälningar om brott 
F IDomar i brottmål 
F IIAvskrifter av magistratsprotokoll och länsstyrelsens resolutionerSerien i kartonger. 
F IIIProtokoll och utslag i brottmål som varit för prövning i Göta Hovrätt och hos Kungl. Maj:tSerien i kartonger. 
F IVUtlänningsärenden 
F VUtredningar 
G IFörteckning över stadsfiskalens i Uddevalla utbetalda resebidrag