Måndag den 18 januari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Stadsfiskalens i Uddevalla arkiv


 Serier (33 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IPolisförhörsprotokoll 
B IKoncept till utgående skrivelserSerien i kartong, där annat ej anges. 
B IIISaköreslängderSerien i kartonger. 
B IVUppgifter till Statens Kriminaltekniska anstalt 
C IArbetsförteckning för allmänna åklagareSerien i kartong. Serien omfattar fr.o.m. 1909 mållistor 
C II aBrevdiarierSerien i kartong, där ej annat anges. 
C II bRegister till brevdiarierna 
C III aDagböcker över andra polisärenden än anmälningar om brottSerien inbunden 
C III bRegister till dagböcker över andra polisärenden än anmälningar om brottSerien inbunden. 
C IV aBrottmålsdiarier 
C IV bDagböcker över anmälningar om brottSerien inbunden, där ej annat anges. 
C VStrafföreläggandediarierSerien inbunden 
C VIOlycksfallsdiarierSerien inbunden 
C VIIÖvriga liggare och register 
D IPolisens dagrapporterSerien i kartonger. 
D IIOrderböcker 
D IIIFörteckning över uppskjutna mål 
D IV aLiggare över anhållna för brott misstänkta personer 
D IV bVisiteringslistor 
D VIITillståndsliggareSerien i kartonger 
D VIIIÖvriga liggare 
E I aHandlingar till brevdiarietSerien i kartonger. 
E I bAnkomna angivelser om brottSerien diarieförd i brevdiariet, men handlingarna är sammanhållna i särskild serie. 
E IIHandlingar till polisdiarierna 
E IV aBrottmålsakterSerien i kartonger. Fr.o.m. 1955 är akterna gallrade enligt RA:s gallringsbeslut nr 58 1963 7/6. 
E IV bHandlingar till brottmålsdiariet Beslagsprotokoll 
E IV cAnmälningar om brott 
F IDomar i brottmål 
F IIAvskrifter av magistratsprotokoll och länsstyrelsens resolutionerSerien i kartonger. 
F IIIProtokoll och utslag i brottmål som varit för prövning i Göta Hovrätt och hos Kungl. Maj:tSerien i kartonger. 
F IVUtlänningsärenden 
F VUtredningar 
G IFörteckning över stadsfiskalens i Uddevalla utbetalda resebidrag