bild
Arkiv

Poliskammaren i Göteborg, 2:a vaktdistriktet


VAKTDISTRIKTEN

Sedan år 1914 är staden indelad i sex vaktdistrikt, som närmast har att svara för den allmänna ordningens upprätthållande. Uppgifterna är i varje vaktdistrikt uppdelade på en övervakningssektion och en utrednings- sektion.

Varje vaktdistrikt står under befäl av en polis- kommissarie, som inom sitt distrikt är ansvarig för att ordning och säkerhet till person och egendom upprätt- hålles.

Den 1/1 1921 införlivades Örgryte kommun med staden. Den del av kommunen, som är belägen öster om Mölndalsån skulle i ordningshänseende lyda under 1 vaktdistriktet, återstoden under 3 vaktdistriktet.

Västra Frölunda kommun, som införlivades med Göteborg den 1/1 1945 ingick i ordningshänseende under 5 vaktdistriktet, och Backa kommun som införlivades till staden den 1/1 1948, under 6 vaktdistriktet.

ReferenskodTitelAnmärkning 
ABeslagsprotokollSerien oinbunden. Inlagd i kartong. 
BBrevböckerSerien oinbunden. Inlagd i kartonger. 
C IStämnings- och indrivningsdiariumOinbunden. Inlagd i kartong. Serien upphör. 
C IIDiarium över till poliskammaren remitterade ärenden, målslistorSerien inbunden utom nr 39 och 40, som äro häftade. Register i banden. Serien upphör. 
C IIIDiarium över ärenden som remitterats till polisdomstolen, målslistorSerien inbunden utom nr 28. Register i banden. Serien upphör. 
C IVUtredningsdiariumAv serien är nr. 1 inbunden. Övriga oinbundna och inlagda i kartonger. 
D ITjänstgöringsjournal, patrulltjänstSerien inbunden t.o.m. nr. 58. Därefter oinbunden och inlagd i kartonger. 
D II aDagböckerSerien inbunden t.o.m. 1957 och därefter oinbunden och inlagd i kartonger. T.o.m. år 1903 be- nämndes dagboken "allmän journal". 
D II bDagbok angående kollisionerSerien buntad och inlagd i kartonger. 
D II cDagbok och register över poliseringarSerien A-Ö. Buntad och inlagd i kartonger. 
D IIIArrestantblad, -liggareSerien inbunden t.o.m. år 1956. Därefter oinbunden och inlagd i kartonger. 
D IVSamlingsserie rörande olika journalerSerien inbunden. Register i band 1 och 4-7. 
D IXRegister över fordonskontroll och överlast 
D VFörteckning över inställda personer 
D VIFörteckning över hotell och pensionat inom distriktet 
D VIIRegister till dagbokenFöre 1950 är registret inb. i respektive dagbok. 
D VIII aRegister till kopieboken, rapporternaT.o.m. den 11/10 1934 äro registren inbundna i respektive rapportböcker. 
D VIII bRegistret till utredningsdiarietSerien utom nr. 1 oinbunden. Inlagd i kartong. 
D VIII cRegister över trafik- och parkeringsförseelserSerien inbunden. Se i fortsättningen registret till utredningsdiariet. 
D XRegister till arrestantbokenSerien inbunden. 
D XIRegister över ambulerade försäljareKortregister i låda. A-Ö. 
D XIILiggare för dagboksanteckningarSerien, som gäller central- stationen, består av 2 häften. 
E I aRapporterInbunden t.o.m. nr 51. Övriga oinbundna och inlagda i kartonger. Register i banden fr.o.m. 1912 t.o.m. den 11/10 1934. Därefter se reg. D VIII. Serien upphör. Fr.o.m. den 1.1 1957 uppdelas ärendena i utrednings-, trafik- och parkerings- samt fylleriärenden. Ärendena återfinnes i fort- sättningen under seriebe- teckningarna E I b resp E I c och E I d samt ärenden rörande förargelse, som ej blivit föremål för särskild utredning under beteckning E I e. 
E I bRapporter i utredningsärendenSerien oinbunden. Rapporterna inlagda i nummerordning i kartonger. 
E I cRapporter i trafik- och parkeringsärenden 
E I dRapporter i fylleriärenden 
E I eRapporter angående förargelser m.m. 
E I fRapporter med kvitton å mottaget hittegodsSerien oinbunden. Inlagd i kartonger. 
E IIHotellutredningar 
FKvitton och reversalSerien oinbunden. Inlagd i kartonger. 
GAvlöningsrulla 
ÖÖvriga ärendenÄrendena oinbundna och inlagda i kartonger.