Torsdag den 22 februari kl. 16.30–20.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Sunnervikens kronofogdes arkiv


Sunnervikens fögderi omfattade från 1600-talets slut till 1917 Sotenäs, Sörbygdens, Tunge, Lane och Stångenäs härader med socknarna: Askum, Bokenäs, Brastad, Bro, Bärfendal, Bäve, Dragsmark, Foss, Hede, Herrestad, Håby, Högås, Krokstad, Kungshamn (Gravarne eller Gustaf Adolfs kapell, Lane-Ryr, Lyse, Lysekil (köping), Malmön (fr. 1909), Sanne, Skredsvik, Svarteborg med Tose, Tossene.

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A IIProtokoll över polisförhörSerien i buntar, om ej annat anges. 
A IIIProtokoll över vägsyner 
A IVProtokoll över ekonomiska besiktningar ordnade topografiskt efter socknar Askum, Berfendal o.s.v. 
A IXNotarii protokoll 
A VProtokoll över utmätningsförrättningar 
A VI aProtokoll över exekutiva fastighetsauktioner 
A VI bProtokoll över exekutiva lösöreauktioner och auktioner å fartyg 
A VI cProtokoll över arrendeauktioner 
A VI dProtokoll över diverse auktioner 
A VIIProtokoll över borgerlig vigsel 
A XProtokoll vid taxeringssammanträde 
A XIÖvriga protokoll 
BKONCEPT TILL UTGÅENDE EXPEDITIONER 
B IBrevkonceptböckerSerien i buntar. 
CDIARIER (DAGBÖCKER) 
C IBrevdiarier 
C IIDagböcker i utsökningsmål 
C IIIRestlängdsdiarier för kommunalutskylder 
C IVHandräckningsdiarier 
C IXDiarier över utbetalda vittnesersättningar 
C VIIIDiarier över inkommande ersättningsrekvisitioner 
C XRäkningsdiarium 
DLIGGARE OCH REGISTER, POSTBÖCKER 
D IILiggare över lösöreköp 
D IIIVägdelningslängder 
D VHandelsregister 
D VIIArkivförteckning och inventeringsinstrument 
D VIIIPostböcker och kvittensböcker 
EINKOMNA HANDLINGAR, HUVUDSERIE 
E IHandlingar till brevdiarietSerien i buntar. 
E II aHandlingar till dagboken i utsökningsmål Kronolänsmännens utsökningsdiarier 
E II bHandlingar till dagboken i utsökningsmål Diverse utmätningshandlingar 
E II cHandlingar till dagboken i utsökningsmål Handlingar rörande lagsökning av lån 
E III aHandlingar till restlängdsdiariet Kommunala restlängder 
E IXHandlingar till handelsregistret 
E VIIHandlingar till anmälningsdiariet 
E VIIIHandlingar till lösöreköpliggaren 
E XIGästgiveri- och skjutsstationsdagböcker 
E XIIBeväringsmönsterrullor 
E XIIIRöstlängdshandlingar 
E XIVStatistiska uppgifter 
FRÄKENSKAPER 
F I aRäkenskaper rörande kronouppbörden Kronouppbördsböcker 
F I bRäkenskaper rörande kronouppbörden KronoräkenskaperSerien i buntar. 
F I fRäkenskaper rörande kronouppbörden Rekvisitionsförslag 
F II aBötesredogörelser Allmän bötesliggareSerien i buntar. 
F II abBötesredogörelser Liggare över beväringsböter 
F II bBötesredogörelser 
F IIIRäkenskaper rörande häradsmedelSerien i buntar. 
F VKassajournaler 
GHANDLINGAR OCH RÄKENSKAPER ORDNADE EFTER ÄMNE 
G IAdministrativa förändringarSerien i buntar. 
G IIBeställnings och tjänstemän 
G IIIBrandförsäkring och brandstod 
G IVBrännvinsbränning och försäljning 
G IXFattigvård 
G VByggnader och platser 
G VIDanaarv m.m. 
G VIIDebitering och uppbörd 
G XFångvård 
G XIFörsvaret och krigsmakten 
G XIIGästgivaregårdar och skjutsväsen 
G XIIIHälsovård 
G XIVJordeboksväsen 
G XVKommunerna 
G XVIKommunikationsleder 
G XVIIIKyrkor och undervisningsverk 
G XXNäringar 
G XXIOrdning och säkerhet 
G XXIIPostväsen 
G XXIIIRovdjurs utdödande 
G XXIVRättskipning 
G XXIXVal 
G XXVSjöar och vattendrag 
G XXVISkogar och trädplanteringar 
G XXVIIStatens fasta egendom 
G XXVIIIUtslag från högre rätt 
G XXXÅtskilliga smärre ämnesgrupper