bild
Arkiv

Sunnervikens kronofogdes arkiv


Sunnervikens fögderi omfattade från 1600-talets slut till 1917 Sotenäs, Sörbygdens, Tunge, Lane och Stångenäs härader med socknarna: Askum, Bokenäs, Brastad, Bro, Bärfendal, Bäve, Dragsmark, Foss, Hede, Herrestad, Håby, Högås, Krokstad, Kungshamn (Gravarne eller Gustaf Adolfs kapell, Lane-Ryr, Lyse, Lysekil (köping), Malmön (fr. 1909), Sanne, Skredsvik, Svarteborg med Tose, Tossene.

 Serier (79 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A IIProtokoll över polisförhörSerien i buntar, om ej annat anges. 
A IIIProtokoll över vägsyner 
A IVProtokoll över ekonomiska besiktningar ordnade topografiskt efter socknar Askum, Berfendal o.s.v. 
A IXNotarii protokoll 
A VProtokoll över utmätningsförrättningar 
A VI aProtokoll över exekutiva fastighetsauktioner 
A VI bProtokoll över exekutiva lösöreauktioner och auktioner å fartyg 
A VI cProtokoll över arrendeauktioner 
A VI dProtokoll över diverse auktioner 
A VIIProtokoll över borgerlig vigsel 
A XProtokoll vid taxeringssammanträde 
A XIÖvriga protokoll 
BKONCEPT TILL UTGÅENDE EXPEDITIONER 
B IBrevkonceptböckerSerien i buntar. 
CDIARIER (DAGBÖCKER) 
C IBrevdiarier 
C IIDagböcker i utsökningsmål 
C IIIRestlängdsdiarier för kommunalutskylder 
C IVHandräckningsdiarier 
C IXDiarier över utbetalda vittnesersättningar 
C VIIIDiarier över inkommande ersättningsrekvisitioner 
C XRäkningsdiarium 
DLIGGARE OCH REGISTER, POSTBÖCKER 
D IILiggare över lösöreköp 
D IIIVägdelningslängder 
D VHandelsregister 
D VIIArkivförteckning och inventeringsinstrument 
D VIIIPostböcker och kvittensböcker 
EINKOMNA HANDLINGAR, HUVUDSERIE 
E IHandlingar till brevdiarietSerien i buntar. 
E II aHandlingar till dagboken i utsökningsmål Kronolänsmännens utsökningsdiarier 
E II bHandlingar till dagboken i utsökningsmål Diverse utmätningshandlingar 
E II cHandlingar till dagboken i utsökningsmål Handlingar rörande lagsökning av lån 
E III aHandlingar till restlängdsdiariet Kommunala restlängder 
E IXHandlingar till handelsregistret 
E VIIHandlingar till anmälningsdiariet 
E VIIIHandlingar till lösöreköpliggaren 
E XIGästgiveri- och skjutsstationsdagböcker 
E XIIBeväringsmönsterrullor 
E XIIIRöstlängdshandlingar 
E XIVStatistiska uppgifter 
FRÄKENSKAPER 
F I aRäkenskaper rörande kronouppbörden Kronouppbördsböcker 
F I bRäkenskaper rörande kronouppbörden KronoräkenskaperSerien i buntar. 
F I fRäkenskaper rörande kronouppbörden Rekvisitionsförslag 
F II aBötesredogörelser Allmän bötesliggareSerien i buntar. 
F II abBötesredogörelser Liggare över beväringsböter 
F II bBötesredogörelser 
F IIIRäkenskaper rörande häradsmedelSerien i buntar. 
F VKassajournaler 
GHANDLINGAR OCH RÄKENSKAPER ORDNADE EFTER ÄMNE 
G IAdministrativa förändringarSerien i buntar. 
G IIBeställnings och tjänstemän 
G IIIBrandförsäkring och brandstod 
G IVBrännvinsbränning och försäljning 
G IXFattigvård 
G VByggnader och platser 
G VIDanaarv m.m. 
G VIIDebitering och uppbörd 
G XFångvård 
G XIFörsvaret och krigsmakten 
G XIIGästgivaregårdar och skjutsväsen 
G XIIIHälsovård 
G XIVJordeboksväsen 
G XVKommunerna 
G XVIKommunikationsleder 
G XVIIIKyrkor och undervisningsverk 
G XXNäringar 
G XXIOrdning och säkerhet 
G XXIIPostväsen 
G XXIIIRovdjurs utdödande 
G XXIVRättskipning 
G XXIXVal 
G XXVSjöar och vattendrag 
G XXVISkogar och trädplanteringar 
G XXVIIStatens fasta egendom 
G XXVIIIUtslag från högre rätt 
G XXXÅtskilliga smärre ämnesgrupper