Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Uddevalla rådhusrätts och magistrats arkiv


Uddevalla omnämnes första gången 1161, dess äldsta bevarade privilegiebrev från 1498 förutsätter att
Uddevalla är stad. Staden torde under äldre tid ha varit Vänerbygdens naturliga hamnstad. Under de dansk-
svenska krigen belägrades och härjades Uddevalla flera gånger, senast 1788. När Bohuslän blev svenskt 1658 förlorade Uddevalla sina stapelstadsrättigheter till förmån för Göteborg men återfick dem 1674. Staden ödelades av en eldsvåda 1806, vilket starkt hämmade stadens utveckling. Genom tillkomsten av ångbåts- och järnvägsförbindelser samt industrier började staden under andra hälften av 1800-talet att utvecklas i hastigare tempo. Staden var under åren 1913 - förläggningsort för Kungl. Bohusläns regemente, I 17.

Uddevalla rådhusrätt upphörde med utgången av år 1970, och sedan 1971 är staden kansliort i Uddevalla tingsrätt.

Uddevalla är moderförsamling i Uddevalla, Bäve och Lane-Ryrs pastorat samt tillhör Göteborgs stift. Bäve införlivades år 1944 med staden.

Bilaga 1.
Personregister till Uddevalla konkursakter 1747-1950 F IV a: 1-144.

 Serier (115 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A I aRådhusrättens protokollSERIEN INBUNDEN, då ej annat angives. Se även filmsamlingen. I serien ingår protokoll vid särskild, eller extraordinarie, rådstuga 1685-1860, saköreslängder 1688-1723, 1808, 1813-1826, 1845-1899, magistratens protokoll 1724-1897 och saköreslängder 1900-1948. 
A I bProtokoll vid särskild rådstuga 
A I cSärskilda domböcker 
A II aUppbuds- och lagfartsprotokollDessförinnan ingår uppbud och lagfarter bland dombokens övriga mål och ärenden. 
A II bInteckningsprotokollSerien inb. om ej annat angives. Dessförinnan ingå inteckningar bland dombokens övriga mål och ärenden. 
A II cFörmynderskapsprotokollSerien inb.
Dessförinnan ingår förmyndarskapsärenden bland dombokens övriga mål och ärenden.
 
A II dÄktenskapsförordsprotokoll1776 – 1947Särskilda protokoll skulle föras från 1776. Dessförinnan kunde de föras i inteckningsprotokollen eller bland övriga mål och ärenden i domboken. Upphör som separat serie 1947 och inprotokolleras från 1948 i bouppteckningsprotokollen. 
A II eBouppteckningsprotokoll1847 – 1970SERIEN INBUNDEN då ej annat angives. Serien börjar 1847 och från början inprotokollerades även morgongåvobrev och avhandlingar om lösöreköp i denna serie och senare även testamenten som lämnats in för bevakning. Från 1948 inprotokollerades i denna serie även arvsskatt, kvarlåtenskapsskatt, testamentsbevakning, åtgärder som avses i 9 kap. lagen om arv och 9 kap. lagen om testamente, äktenskapsförord, avhandlingar om lösöreköp och kallelse å okända borgenärer m.m. Se RB 6:13, Protokollskungörelsen. 
A II fFörlagsinteckningsprotokollSerien inbunden, då ej annat angives. 
A II gTomträttsprotokoll1908 – 1932 
A II hAvhandlingsprotokoll1948 – 1970Ingår i serie A II e. Serien börjar 1948. I serien inprotokolleras bodelningshandlingar samt handlingar som inlämnas för att till framtida säkerhet intagas i protokollet förutom de som tages in i förmynderskaps- eller bouppteckningsprotokoll. 
A III aProtokoll vid syner och värderingar 
A III bÖvriga protokoll 
A IV aMagistratens protokollSerien inbunden. 
A IV baNotarius publicus protokoll 
A IV bbVäxelprotestprotokollSerien inbunden. 
A IV cKonkursprotokollI övrigt se serie A I a och F IV. 
A IV dAuktionsprotokollSe även serie F I a. 
A IV fLagsökningsdomarens protokoll 
A IV hVigselprotokoll 
A IV iaAvstyckningsprotokoll 
A IV ibProtokoll angående utmätningseder 
A VDomar och beslut i tvistemålSerien inbunden.
Häri även saköreslängder 1948-1957, beslut i ärenden 1948-1965.
 
A VI aDomar och beslut i brottmålSerien inbunden.
Häri även saköreslängder 1958-1965 och militära mål 1958-1965.
 
A VI bDomar och beslut i militära mål 
A VIIBeslut i ärenden 
A VIIIUtslag i lagsökningsmålSerien inbunden, om ej annat angives. 
B IKopieböcker och brevkonceptSerien inbunden då ej annat angives. 
B IIMagistratens publicationsböcker 
B IIIKungörelser 
B IVGravationsbevisSerien i kartonger. 
B VArbetsredogörelser och rättsstatistik 
C I aHemskillnads- och boskillnadsrotlar 
C II aFörmynderskapsregister 
C II bRegister över bouppteckningar1782 – 1970 
C II cFörteckningar över omyndigförklarade och över överförmyndare 
C III aInteckningsregisterSerien inbunden. 
C III bÖvriga förteckningar för jordabalkenSERIEN INBUNDEN 
C III cTomt- och vattenfallsrättsböcker 
C V aFörteckningar över konkurser 
C V bHandelsregisterVolymerna överförda till Göteborg och Bohus läns Landskansliet Allmänna Sektionen
Vol 1 till C I kbbc: 2
Vol 2 till C I kbbc: 3
Vol 3 till E II kbb: 227a.
 
C V cKonkursdagböckerSerien inbunden. 
C V dFörteckningar över ärenden angående utmätningsed 
C V eSpannmålspantregister 
C V fDagbok rörande ackordsförhandlingar 
C VIBöcker över villkorligt dömdaSerien inbunden. 
C VII aSaköreslängderI övrigt se serie F I a. 
C VII bStämningslistorSerien inbunden, då ej annat anges. I övrigt se serie F I a. 
C VII cMinnesböcker 
C VII dBöcker över fri rättegångSerien inbunden. 
C VII eLagsökningsdomarens dagbok i lagsökning och handräckningSerien inbunden. 
D I aDiarierSerien inbunden, då ej annat angives. 
D I cFörteckning över Magistratens och Rådhusrättens i Uddevalla handlingar 
D II aFörteckningar över tvistemålSerien inbunden. 
D II bFörteckningar över brottmålSerien inbunden. 
D II cFörteckningar över ärendenSerien inbunden. 
D II dFörteckningar över militära tvistemål 
D II eFörteckningar över militära brottmålSerien inbunden. 
D II gFörteckning över kriminella ärenden 
D III aDagboksblad i tvistemålSerien inbunden. 
D III bDagboksblad i brottmålSerien inbunden, då ej annat angives. 
D III cDagboksblad i ärenden 
D III eDagboksblad i militära tvistemål 
D III fDagboksblad i militära brottmålSerien inbunden. 
D III gDagboksblad i förmynderskapsmål 
D IVDagböcker över mål om lagsökningSerien inbunden. 
D VDagböcker över mål om betalningsföreläggandeSerien inbunden, då ej annat angives. 
D VIFörteckningar över förmynderskapsärenden 
D VIIIDagböcker i tryckfrihetsmål 
D IXÖvriga liggare och register 
D XI aPassjournaler 
D XIIRöstlängderSerien i kartonger, om ej annat angives. 
D XIIIBorgarlängder m. fl. personförteckningarSerien inbunden. 
E IPrivilegier och Kungliga brevAvskrifter av kungl. brev och privilegier från äldre tid ingår även i E II: 1-2. 
E IIInkomna skrivelser från myndigheter och enskildaSerien inb. då ej annat angives. 
E IIIÖverrätters domar 
E IVStadsfullmäktiges i Uddevalla protokoll 
F I aaInneliggande handlingarSerien inbunden om ej annat angives. I serien ingår även räkenskaper och handlingar angående dito. 
F I abInneliggande handlingar till civildombokenSerien i kartonger. 
F I acInneliggande handlingar till brottmålsdombokenSerien i kartonger. 
F I adInneliggande handlingar till rannsakningsdomboken 
F I bHandlingar till magistratens protokollSerien i kartonger. 
F I cLagfarter och köpebrev 
F II aBouppteckningar och arvskiften1724 – 1970SERIEN INBUNDEN. Samtida personregister i volymerna för åren 1782-1970. Personregister 1724-1930 i GLA:s expedition.
 
F II bBouppteckningar, tilläggsserieSterbhushandlingar se serie Ö II. 
F IIIDödlistorSERIEN I KARTONGER. Se även serie F I a. 
F IV aKonkursakterSerien i arkivboxar. Personregister se bilaga 1 F IV a: 1-144:
Klicka på serien "Om serien" ovan. Klicka sedan på Personregister.

Forts. se serie G VII.
 
F IV bÅrsstämningsakter och boskillnadsakter 
F IV cKonkursansökningar 
F IV dHandlingar angående utmätningsed 
F VFörmynderskapshandlingarSerien i kartonger. 
F VI aHandlingar i lagsöknings- och handräckningsärendenSerien i kartonger. 
F VIIHandlingar angående villkorligt dömdaSerien i kartonger. 
F XIIValhandlingar 
F XVI aÄmnesordnade handlingar 
F XVI bSjöfartshandlingar samt övriga handlingar 
G I aAkter i tvistemålSerien i kartonger. 
G I cAkter i avskrivna målSerien utgallringsbar enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 75/1963 § 1, mom. 2. Gallringsfrist: 10 år. Ingen volymredovisning. 
G I dAkter i tvistemål militära mål 
G II aAkter i brottmålSerien i kartonger. 
G II bAkter i militära målSerien i kartonger. 
G II cAkter i kriminella målSerien i kartonger. 
G II dUtgallringsbara akter i brottmålSerien utgallringsbar enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 75/1963 § 1, mom. 1. Gallringsfrist: 20 år. Ingen volymredovisning. 
G IIIAkter i ärendenSerien i kartonger, om ej annat angives. 
G IVAkter i lagsökningsmålSerien inbunden.
Häri även utslag i lagsök-
ningsmål 1948-1962.
 
G VAkter i betalningsföreläggandeSerien utgallringsbar enligt Riksarkivets gallringsbeslut nr 75/1963 § 1, mom. 4. Gallringsfrist: 10 år. Ingen volymredovisning. 
G VIAkter i förmynderskapsmålSerien i kartonger. 
G VIIAkter i konkursärendenSerien i kartonger. 
G VIIIAkter i utmätningsedSerien i kartonger. 
KRäkenskaper 
Ö IEnskilda personers räkenskaper 
Ö IISterbhushandlingar 
Ö IIIHandlingar rörande företagFör Uddevalla Tunnfabrik och Trävaru AB se separat förteckning.