Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Uddevalla uppbördsverks arkiv


 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IProtokoll 
A IIInventeringsprotokoll med handlingarSerien i kartonger. 
B I aBrevkonceptSerien i kartonger. 
B I bBrevkonceptböcker 
B IIFörfrågningar angående kuponger 
B IIIRekvisitioner å Uddevalla stads lösenmärken 
C IBrevdiarierSerien inbunden. 
C IIRestitutionsdiarier 
C IIIKontrollavdelningens diarier 
C IVDiarieregister 
C VDiarier rörande besvär över pensionsgrundande inkomst 
C VIJämkningsdiarier B-skatt 
D I aMantalslängderSerien inb. om ej annat angives. 
D I bMantalsuppgifter och andra handlingar till mantalslängdenSerien i kartonger då ej annat angives.


Mantalsuppgifter 1830-1876 ordnade enligt efternamnets begynnelsebokstav.
 
D IITaxeringslängder över fast egendomSerien inb. om ej annat angives. 
D IIITaxeringslängder över inkomstskatt bevillningen 
D III abInkomstlängderSerien inb. om ej annat angives. 
D III acInkomstlängder rörelse 
D III bFörmögenhetslängder 
D III cSammandrag över taxeringslängder 
D III dDebiteringslängderSerien inb. 
D IV aPensionsförteckningarSerien inbunden. 
D IV bPensionsförteckningar Socknar utom Uddevalla 
D VBötesrotlarSerien inbunden. 
D VIArbetsgivarförteckningar 
D VIIInventarieförteckningar 
D VIIIArkivförteckningar 
E IInkomna skrivelserSerien i kartonger. 
E II aResolutioner avseende restavgifterUtgallras efter 10 år. 
E II bResolutioner över fastställelsebeslutUtgallras efter 10 år. 
E IIIInkomna pensionsmeddelandenSerien i kartonger. 
E IVBeställning av bevisSerien i kartonger. 
E VFörfrågningar från skatteavdelningen 
F IHandlingar rörande rättelser av taxeringsfel 
F IILagfartsbevis 
F IIIHandlingar angående pensionslängderna 
F IVMantalsskrivningshandlingar protokoll veckorapporter framställningar m mSerien i kartonger. 
F VKontrollavdelningens diarieförda handlingarSerien i kartonger.

Diarier se serie-C III: 1.
 
F VIHandlingar till jämkningsdiariet för B-skattSerien i kartonger.

Diarier se serie C V: 1.
 
F VIIJämkningshandlingarSerien i kartonger.

Utgallras efter 5 år.
 
F VIIIPrövningsnämndens beslut för omräkning av pensionsgrundande inkomstSerien i kartonger. 
G IStadens räkenskaper 
G IIUppbördsböckerSe även serie G I. 
G IIISpecialräkenskaper över kronouppbörden m.m.Serien i kartonger. 
G IVFattigvårdsräkenskaperSerien inbunden, då ej annat angives. 
G IXUppgift å deb B-skattSerien i kartonger. 
G VRäkenskaper för kyrka och skola 
G VIHamnkassans verifikationer 
G VII aKassaböcker över postgirokonto 249Serien inbunden. 
G VII bKassaböcker över postgirokonto 18 36 19Serien inbunden. 
G VIIIMånadsräkningarSerien i kartonger. 
G XKvittensböcker ATP 
G XIÖverlämningslistor 
G XIIRedovisningar till postgirokonto 226 skattereklamationskonto 
G XIIIPostgirotalonger pg 249 
HUppbördsstatistik