Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Uddevalla uppbördsverks arkiv


 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IProtokoll 
A IIInventeringsprotokoll med handlingarSerien i kartonger. 
B I aBrevkonceptSerien i kartonger. 
B I bBrevkonceptböcker 
B IIFörfrågningar angående kuponger 
B IIIRekvisitioner å Uddevalla stads lösenmärken 
C IBrevdiarierSerien inbunden. 
C IIRestitutionsdiarier 
C IIIKontrollavdelningens diarier 
C IVDiarieregister 
C VDiarier rörande besvär över pensionsgrundande inkomst 
C VIJämkningsdiarier B-skatt 
D I aMantalslängderSerien inb. om ej annat angives. 
D I bMantalsuppgifter och andra handlingar till mantalslängdenSerien i kartonger då ej annat angives.


Mantalsuppgifter 1830-1876 ordnade enligt efternamnets begynnelsebokstav.
 
D IITaxeringslängder över fast egendomSerien inb. om ej annat angives. 
D IIITaxeringslängder över inkomstskatt bevillningen 
D III abInkomstlängderSerien inb. om ej annat angives. 
D III acInkomstlängder rörelse 
D III bFörmögenhetslängder 
D III cSammandrag över taxeringslängder 
D III dDebiteringslängderSerien inb. 
D IV aPensionsförteckningarSerien inbunden. 
D IV bPensionsförteckningar Socknar utom Uddevalla 
D VBötesrotlarSerien inbunden. 
D VIArbetsgivarförteckningar 
D VIIInventarieförteckningar 
D VIIIArkivförteckningar 
E IInkomna skrivelserSerien i kartonger. 
E II aResolutioner avseende restavgifterUtgallras efter 10 år. 
E II bResolutioner över fastställelsebeslutUtgallras efter 10 år. 
E IIIInkomna pensionsmeddelandenSerien i kartonger. 
E IVBeställning av bevisSerien i kartonger. 
E VFörfrågningar från skatteavdelningen 
F IHandlingar rörande rättelser av taxeringsfel 
F IILagfartsbevis 
F IIIHandlingar angående pensionslängderna 
F IVMantalsskrivningshandlingar protokoll veckorapporter framställningar m mSerien i kartonger. 
F VKontrollavdelningens diarieförda handlingarSerien i kartonger.

Diarier se serie-C III: 1.
 
F VIHandlingar till jämkningsdiariet för B-skattSerien i kartonger.

Diarier se serie C V: 1.
 
F VIIJämkningshandlingarSerien i kartonger.

Utgallras efter 5 år.
 
F VIIIPrövningsnämndens beslut för omräkning av pensionsgrundande inkomstSerien i kartonger. 
G IStadens räkenskaper 
G IIUppbördsböckerSe även serie G I. 
G IIISpecialräkenskaper över kronouppbörden m.m.Serien i kartonger. 
G IVFattigvårdsräkenskaperSerien inbunden, då ej annat angives. 
G IXUppgift å deb B-skattSerien i kartonger. 
G VRäkenskaper för kyrka och skola 
G VIHamnkassans verifikationer 
G VII aKassaböcker över postgirokonto 249Serien inbunden. 
G VII bKassaböcker över postgirokonto 18 36 19Serien inbunden. 
G VIIIMånadsräkningarSerien i kartonger. 
G XKvittensböcker ATP 
G XIÖverlämningslistor 
G XIIRedovisningar till postgirokonto 226 skattereklamationskonto 
G XIIIPostgirotalonger pg 249 
HUppbördsstatistik