bild
Arkiv

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Sjätte avdelningen.


Enligt Göteborgs stads privilegier 1639 var stadens magistrat indelad i tre kollegier varav ett skötte rättsskipningen. År 1642 inrättades en särskild underrätt benämnd Kämnärsrätten vilken upphörde 1849. Från 1850 sköttes all rättskipning, utom polismål, av rådhusrättens från början 2 avdelningar. På grund av de ständigt ökande arbetsuppgifterna utökades antalet avdelningar vid rådhusrätten efter hand. En tredje avdelning inrättades1871 och fjärde avdelningen 1904. Under åren 1831-1871 fanns också en avdelning för tullmål. Dess handlingar finns i Göteborgs sjötullrätts arkiv. Vid tidpunkten för rådhusrättens upphörande 1970 fanns 9 avdelningar samt en bötesavdelning.
Arbetsuppgifternas fördelning inom de olika avdelningarna framgår av de arbetsordningar och stadgor som från tid till annan utfärdades av Kungl. Maj:t. Därutöver var det den s.k. Samfällda rådhusrätten som skötte frågor rörande ärendenas fördelning inom de olika avdelningarna. Från 1929 framgår också ärendenas fördelning emellan rådhusrättens olika avdelningar av de årliga utgåvorna av Göteborgs kommunalkalender vari hänvisas till aktuella stadgar och arbetsordningar.
Avdelningen handlade hälften, efter lottning med femte avdelningen, av brottmålen till den omfattning samfällda rådhusrätten bestämde. [SFS 1938:557]

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IDomböcker i mål handlagda å rådhuset1939 – 1950Serien inbunden om ej annat angives. 
A IIDomböcker i mål handlagda å centralfängelset1939 – 1945Serien inbunden om ej annat angives. 
A X aDomar och slutliga beslut1948 – 1970Serien inbunden om ej annat anges.

Domar och beslut enligt 1947 års rättgångsförordning gällande från 1948.

Serien omfattar även rättsstatistik. Beslut i ärenden återfinns i serie E X.
 
A X bDagböcker1948 – 1970Serien inbunden i volym 1-17 och i arkivbox volym 18 - 60. 
A X cMinnesböckerUtgallras enligt Kungl. kungörelse 1953:716 med 10 års frist. 
BArbetsredogörelser och rättsstatistik 
D IUppropsböcker1939 – 1947Serien inbunden. 
D III aSaköreslängder. Rotel I.1939 – 1951Serien inbunden om ej annat anges. 
D III bSaköreslängder. Rotel II.1939 – 1950Serien i häften. 
D III cSaköreslängder1950 – 1954Serien i arkivboxar. 
D IVLiggare över villkorligt dömda1942 – 1950Serien inbunden.

"Anteckningar rörande vilkorligt dömda, i avseende å vilka övervakningen står under tillsyn av Göteborgs rådhusrätts sjätte avdelning". Volymerna 3 - 4, 1950 - 1957, saknades vid leverans 2009.
 
D VLiggare över beviljade fria rättegångar1937 – 1958Serien inbunden. 
D VIDelgivningsförteckningarUtgallras enligt Kungl. kungörelse 1953:716 med 5 års frist. 
D VIIBrottmålsförteckningar1948 – 1970Serien i arkivboxar. 
D VIIIÄrendeförteckningar1958 – 1970Serien i arkivbox. 
D IXFörteckningar över domar1957 – 1970Serien i arkivbox. 
D XPostböckerUtgallras enligt Kungl. kungörelse 1953:716 med 10 års frist. 
E IInneliggande handlingar1939 – 1950Serien i arkivboxar. 
E IIÖverrättsutslag och hovrättsutslagUtgallras enligt Kungl. kungörelse 1953:716 med 5 års frist. 
E XAkter1948 – 1970Serien i arkivboxar om ej annat anges.

Akter enligt 1947 års rättgångsförordning gällande från 1948.

Om ej annat angives i anmärkningskolumn avses brottmål.
 
E XIAkter (Hemliga)1952 – 1970Serien i arkivboxar.

Akter enligt nya rättegångsförordningen.

Serien innehåller sekretessbelagda/hemliga handlingar i brottmål.