För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Kriminalvårdsanstalten Mariestad 1800-1976


Skaraborgs läns kronofängelse/Mariestads länsfängelse
Skaraborgs läns kronohäkte.
Skaraborgs läns cellfängelse.
Se serie D III aa.

 Serier (87 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IFörsamlingsrådets protokollSerien inbunden. Serien avslutad. 
A IICentrala företagsnämndens protokollSerien avslutad. 
A IIIAnstaltsnämndens protokollSerien avslutad. 
A IVBehandlingskollegiets protokollSerien i kart. 
A V aFörhörsprotokoll med fångarSerien inbunden då ej annat angives. 
A V bÖvriga förhörsprotokollSerien avslutad. 
A VIÖvervakningsnämndens protokoll 
A VIIUpphandlingsnämndens protokollSerien avslutad. 
B I aKoncept till (kopior av) avgående skrivelser, huvudserienSerien i kart. då ej annat angives. Serien innehåller även koncept till lantbruket. Serien fortsätter i E I b. 
B I bSkrivelser över prästerliga förrättningarSerien avslutad. 
B II aSummarisk fångförteckning och arbetsrapporter 
B II bDagrapporter 
B II cBeläggningsrapporter 
B IIIKoncept till (kopior av) skrivelser till skyddsvärnetSerien i kart. Serien upphörd. Fortsätter i avg. skrivelser B I. 
B IVFängelseläkarens koncept m.m.Serien i kart. Serien avslutad. 
C IDiarier över in- och utgående skrivelserSerien inb. då ej annat angives. Innehåller även skrivelser angående lantbruket. Serien avslutad. 
C II aMyndighets- och sakregisterSerien i wicardpärmar. 
D I aFängelsedirektörens dagböckerSerien inb. 
D I bOrderjournalerSerien inb. då ej annat angives. 
D I cDagböcker över prästerliga förrättningarSerien inb. Serien avslutad. 
D I dBlankettliggareSerien avslutad. 
D I ePostböckerSerien inb. Gallrad 1987. Serien avslutad. 
D II aMatriklar över befattningshavare 
D II bSjukrullor, personalSerien avslutad. 
D II cVaktlistorSerien inbunden. 
D II dVaktkontrolljournaler 
D II eDagrapporter 
D II fDaguppgifterSerien inbunden. Serien avslutad. 
D II gTjänstgöringsuppgifter 
D III aaFångförteckningarSerien i kartonger.
Månadsvis förda förteckningar.
Skaraborgs läns kronofängelse
1800-1819.
Skaraborgs läns kronohäkte 1820-februari 1849.
Skaraborgs läns cellfängelse mars 1849-1910.
 
D III abFångrullorSerien inbunden. 
D III bMottagningsböcker 
D III cRannsakningsjournalSerien i kart.
Utgallrad 1987.
 
D III dKyrkböckerSerien inbunden då ej annat anges. Serien avslutad. 
D III eHandrullorSerien avslutad. 
D III fLiggare över fångarnas samtal med direktörenSerien inbunden. Serien avslutad. 
D III gBesöksjournalerSerien inbunden. 
D III hBestraffningsjournal 
D III jKlassificeringsjournalSerien avslutad. 
D III kLiggare över nöjdförklaringar 
D III lSjukrullorSerien inb. om ej annat angives. Serien avslutad. 
D III mTandläkarejournalerSerien i kart. Serien avslutad. 
D III nFotografirullorSerien avslutad. 
D III oAvgångsjournalerSerien inb. då ej annat angives. Serien avslutad. 
D III pPermissionsliggare 
D III qViktjournalSerien avslutad. 
D IV aLiggare över bostadslägenheter 
D IV bInventarieförteckningarSerien inbunden om ej annat angives. 
D IV cBibliotekskatalogerSerien avslutad. 
D IV dFörteckning över fångvårdens persedlar = lagerkort 
D IV eRekvisitionsböcker för varorSerien inbunden. Serien avslutad. 
D V aLiggare över beställningar av verkstädernaSerien inbunden. 
D V bLiggare rörande arbetsdriftenSerien avslutad. 
D V cArbetsrapporter 
E I aInkommande handlingar, huvudserieSerien fortsätter i E I b. 
E I bIn- och utgående skrivelser ordnade efter diarieplanSerien i kart. 
E IISkrivelser rörande arbetsdriften 
E IIISkrivelser angående hjälpverksamhetSerien i kart. Serien avslutad. 
E IVVerkställda utslag, fängelsefångar och straffångarSerien i kart. Serien avslutad. 
E V aHandlingar angående förpassningar och transporterSerien i kart. Utgallrad 1987. Serien avslutad. 
E V bPrästbetyg för intagnaSerien i kart. Serien avslutad. 
E V cUppgifter om fångarSerien avslutad. 
E V dAnhållan från intagnaSerien i kart. Utgallrad 1987. Serien avslutad. 
E V eBeslut om bidrag för intagna samt anhållan om bidragSerien avslutad. Införes i behandlingsjournalerna. 
E VIInkomna handlingar från personal 
E VIIHandlingar rörande fastighetenSerien i kart. 
F I aHuvudböckerSerien inbunden. Serien avslutad. 
F I bAvräkningsböckerSerien inbunden. Serien avslutad. 
F I cBokslut 
F II aKassajournalerSerien inbunden. 
F II bInkomstjournalerSerien inbunden. Serien avslutad. 
F II cUtgiftsjournalSerien inbunden. Serien avslutad. 
F II dAvlöningsliggareSerien inbunden då ej annat angives. 
F II eUtspisningsjournaler (Räkenskaper) över proviant och utspisningSerien inbunden då ej annat angives.
Vol. 3-43 utgallrade 1987.
 
F II fAnbud och kontrakt å proviantSerien avslutad. 
F II gOmföringsräkenskaperSerien i kart. 
F III aVerifikationerSerien inbunden då ej annat angives. 
F III bArbetspremielistor, originalSerien i kart. då ej annat angives. 
F III cListor över obekväm arbetstidSerien i kart. 
F IV aIntagnas kontokortSerien i kart.
Gallras med 10 års frist enl.
RA:s gb. 718. Serien avslutad.
 
F IV bIntagnas medelSerien i kart.
Gallras med 10 års frist enl.
RA:s gb. 718. Serien avslutad.
 
F IV cFångarnas postböckerSerien inbunden då ej annat angives. Serien avslutad. 
F IV dFångarnas hitsända medelSerien inbunden då ej annat angives.
Gallras med 10 års frist enl.
RA:s gb. 718. Serien avslutad.
 
F IV eReskontra över intagnas arbetsförtjänst och egna medelSerien avslutad.
Gallras med 10 års frist enl. RA:s gb.718.
 
F VRäkenskaper rörande fastigheternaSerien inbunden då ej annat angives. Serien fortsätter i räkenskaper tillhörande system S å exp. 
F VIRäkenskaper i System SKopior. Gallras vid inaktualitet. Utgallrad 1987. 
JByggnadsritningar angående kolonien RödjanSerien i kartonger. Innehåller även byggnads- och arbetsbeskrivningar. Serien återlevererad, nr 3/1988.