Torsdag den 22 februari kl. 16.30–20.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Göteborgs poliskammare före 1900


ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A IPoliskammarens protokoll och handlingar 
A IIDetektiva polisens rapportböcker 
A IIIProtokoll angående lösdrivareSerien i kartonger. 
A IVProtokoll över läkarbesök av prostitueradeSerien i kartonger. 
BKONCEPT 
B IBrevkonceptböckerÅren 1830-1831 saknas. 
B IIDiverse koncept 
CDIARIER 
C IBrevdiarier 
C IIDiverse diarier 
DLIGGARE 
D IUppropsböckerUppropsbok för år 1833 saknas. 
D IISaköreslängder 
D IIIPolissekreterarens memorial 
D IV aJournaler över inländska resandeResandejournaler 1780-talet och senare även i Skjuts- och åkeristyrelsen i Göteborgs arkiv som förvaras av Regionarkivet.
Se även Landskansliet i Göteborgs och Bohus län.
 
D IV bJournaler över utländska resande 
D IV cJournaler över in- och utländska resandeSERIEN INBUNDEN 
D IX aJournal över fyllerimål 
D IX bJournal över brännvinsutminuteringsmål 
D IX cArbetsförteckning över handlagda mål 
D IX dDiarium över utskänkningsrörelsen 
D V aBrottmålsjournaler 
D V bStöldjournaler 
D V cStöldanmälningar 
D V dLösdrivaredagböcker 
D V eHandräckningsdagböcker 
D V fBrottmålsförteckningar 
D VIAllmänna journaler 
D VIIMållistor 
D VIIIDetektiva polisens pro memorior 
D X aJournal över ankomna och avgångna arbetsfångar 
D X bJournal över försvarslösa personer 
D X cJournal över häktade personer 
D X dPolismästarens anteckningar om häktade personer 
D X eJournal över under uppsigt stående personer 
D X fSignalementsbok 
D X gFörteckning över för fylleri anhållna personer 
D X hRegister över porträttrullor för frigivna brottslingar 
D X jJournal över personer, som varnats enligt fattigvårdslagen 
D X kJournaler över varnade och straffade personerVolymerna daterade efter inskriv-
ningsår.
 
D X lFörteckningar över försvarslösa personerVolymerna daterade efter inskriv-
ningsår.
 
D X mLiggare över lösdrivare. "Akter". 
D X nLösdrivareregister 
D X oJournaler över försvunna personer 
D XI aBötesböcker 
D XI bJournal över utestående böter 
D XI cJournal över inbetalda böter 
D XII aBrandsynelängder 
D XII bAnsökningsdagböcker 
D XII cDagböcker angående diverse 
D XII dDagböcker angående fattig- och sjukvård 
D XII eDagböcker angående olyckshändelser 
D XII fJournal över allmänna föreställningar 
D XII gDagböcker angående offentliga tillställningar 
D XII hUtskänkningsdagböcker 
D XII jJournal över poliskammarens tillståndsresolutioner 
D XII kYrkesdagböcker 
D XII lJournaler över upphittat gods 
D XII mInställelseböcker 
D XII nJournal över utskänknings- och nykterhetsvärdshus 
D XII oMatböcker 
D XII pDiverse journaler, liggare och register 
D XIII aMatrikel över Göteborgs och Majornas polispersonal 
D XIII bJournal över arbets- och tjänstebesök 
D XIII cLiggare över anhållna personer 
D XIII dDagböcker över polisingripanden 
D XIII ePersedelböcker 
D XIII fPosteringslista 
D XIII gFraktbok 
D XIII hPolisvaktmästarens journal 
D XIII jPatrulljournaler 
D XIII kJournal över sjuka och kommenderade 
D XIII lOrderböcker m.m. 
D XIII mCentralpolisens dagjournal 
D XIII nDetektiva polisens dagjournaler 
D XIII oJournaler över extra kommenderingar mot betalning 
D XIII pPersonalrullor 
D XIV aJournaler över prostituerade 
D XIV bDiverse journaler, liggare m.m. angående prostituerade 
EINKOMNA HANDLINGAR 
E IKungl. Maj:ts och Göta Hovrätts brev och utslag 
E IIKungl. Maj:ts befallningshavandes brev 
E IIIKämnersrättens brev 
E IVÅtskilliga ankomna brev 
E IXInkomna uppgifter om utvandrade personerSe filmsamlingen: övrigt. Emigrantlistor finnes även i Malmö stadsarkiv: Poliskammaren fr.o.m. år 1871.
Sifferkombinationen efter datum (14/66 och så vidare) är nummret på rullfilmen i GLA:s expedition.
 
E IX aInkomna uppgifter om utvandrade värnpliktiga 
E IX bÖvriga handlingar rörande utvandrare
 
E VMagistratens ankomna kungörelser 
E VIStadsvaktmästarens rapporter 
E VIIAnkomna ämbetsskrivelser 
E VIIIHandlingar angående lösdrivare 
E XDetektiva polisens ankomna och avgående telegram 
E XIEj diarieförda rapporter 
E XIIAnsökningshandlingarSerien i kartonger. 
E XIIIHandlingar till personalrullor 
FRÄKENSKAPER 
F IPoliskassaböcker 
F IIResjournaler 
F IIILikvidbok 
F IVHuvudböcker 
F IXGöteborgs poliskårs pensionskassa 
F VHemliga fonden 
F VIHemliga fonden och beklädnadsmedlen 
F VIIRedovisning för hyres- och bötesmedel 
F VIIIRedovisning över inköp och underhåll av hästar m.m. 
F XAvräkningsbok 
F XIAvlöningsrullor 
F XIIKassarapporter 
G ISkjutskontorets kassaböcker 
ÖÖvriga handlingar