bild
Arkiv

Göteborgs poliskammare före 1900


 Serier (111 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A IPoliskammarens protokoll och handlingar 
A IIDetektiva polisens rapportböcker 
A IIIProtokoll angående lösdrivareSerien i kartonger. 
A IVProtokoll över läkarbesök av prostitueradeSerien i kartonger. 
BKONCEPT 
B IBrevkonceptböckerÅren 1830-1831 saknas. 
B IIDiverse koncept 
CDIARIER 
C IBrevdiarier 
C IIDiverse diarier 
DLIGGARE 
D IUppropsböckerUppropsbok för år 1833 saknas. 
D IISaköreslängder 
D IIIPolissekreterarens memorial 
D IV aJournaler över inländska resandeResandejournaler 1780-talet och senare även i Skjuts- och åkeristyrelsen i Göteborgs arkiv som förvaras av Regionarkivet.
Se även Landskansliet i Göteborgs och Bohus län.
 
D IV bJournaler över utländska resande
 
D IV cJournaler över in- och utländska resandeSERIEN INBUNDEN 
D IX aJournal över fyllerimål 
D IX bJournal över brännvinsutminuteringsmål 
D IX cArbetsförteckning över handlagda mål 
D IX dDiarium över utskänkningsrörelsen 
D V aBrottmålsjournaler 
D V bStöldjournaler 
D V cStöldanmälningar 
D V dLösdrivaredagböcker 
D V eHandräckningsdagböcker 
D V fBrottmålsförteckningar 
D VIAllmänna journaler 
D VIIMållistor 
D VIIIDetektiva polisens pro memorior 
D X aJournal över ankomna och avgångna arbetsfångar 
D X bJournal över försvarslösa personer 
D X cJournal över häktade personer 
D X dPolismästarens anteckningar om häktade personer 
D X eJournal över under uppsigt stående personer 
D X fSignalementsbok 
D X gFörteckning över för fylleri anhållna personer 
D X hRegister över porträttrullor för frigivna brottslingar 
D X jJournal över personer, som varnats enligt fattigvårdslagen 
D X kJournaler över varnade och straffade personerVolymerna daterade efter inskriv-
ningsår.
 
D X lFörteckningar över försvarslösa personerVolymerna daterade efter inskriv-
ningsår.
 
D X mLiggare över lösdrivare. "Akter". 
D X nLösdrivareregister 
D X oJournaler över försvunna personer 
D XI aBötesböcker 
D XI bJournal över utestående böter 
D XI cJournal över inbetalda böter 
D XII aBrandsynelängder 
D XII bAnsökningsdagböcker 
D XII cDagböcker angående diverse 
D XII dDagböcker angående fattig- och sjukvård 
D XII eDagböcker angående olyckshändelser 
D XII fJournal över allmänna föreställningar 
D XII gDagböcker angående offentliga tillställningar 
D XII hUtskänkningsdagböcker 
D XII jJournal över poliskammarens tillståndsresolutioner 
D XII kYrkesdagböcker 
D XII lJournaler över upphittat gods 
D XII mInställelseböcker 
D XII nJournal över utskänknings- och nykterhetsvärdshus 
D XII oMatböcker 
D XII pDiverse journaler, liggare och register 
D XIII aMatrikel över Göteborgs och Majornas polispersonal 
D XIII bJournal över arbets- och tjänstebesök 
D XIII cLiggare över anhållna personer 
D XIII dDagböcker över polisingripanden 
D XIII ePersedelböcker 
D XIII fPosteringslista 
D XIII gFraktbok 
D XIII hPolisvaktmästarens journal 
D XIII jPatrulljournaler 
D XIII kJournal över sjuka och kommenderade 
D XIII lOrderböcker m.m. 
D XIII mCentralpolisens dagjournal 
D XIII nDetektiva polisens dagjournaler 
D XIII oJournaler över extra kommenderingar mot betalning 
D XIII pPersonalrullor 
D XIV aJournaler över prostituerade 
D XIV bDiverse journaler, liggare m.m. angående prostituerade 
EINKOMNA HANDLINGAR 
E IKungl. Maj:ts och Göta Hovrätts brev och utslag 
E IIKungl. Maj:ts befallningshavandes brev 
E IIIKämnersrättens brev 
E IVÅtskilliga ankomna brev 
E IXInkomna uppgifter om utvandrade personerSe filmsamlingen: övrigt. Emigrantlistor finnes även i Malmö stadsarkiv: Poliskammaren fr.o.m. år 1871.
Sifferkombinationen efter datum (14/66 och så vidare) är nummret på rullfilmen i GLA:s expedition.
 
E IX aInkomna uppgifter om utvandrade värnpliktiga 
E IX bÖvriga handlingar rörande utvandrare
 
E VMagistratens ankomna kungörelser 
E VIStadsvaktmästarens rapporter 
E VIIAnkomna ämbetsskrivelser 
E VIIIHandlingar angående lösdrivare 
E XDetektiva polisens ankomna och avgående telegram 
E XIEj diarieförda rapporter 
E XIIAnsökningshandlingarSerien i kartonger. 
E XIIIHandlingar till personalrullor 
FRÄKENSKAPER 
F IPoliskassaböcker 
F IIResjournaler 
F IIILikvidbok 
F IVHuvudböcker 
F IXGöteborgs poliskårs pensionskassa 
F VHemliga fonden 
F VIHemliga fonden och beklädnadsmedlen 
F VIIRedovisning för hyres- och bötesmedel 
F VIIIRedovisning över inköp och underhåll av hästar m.m. 
F XAvräkningsbok 
F XIAvlöningsrullor 
F XIIKassarapporter 
G ISkjutskontorets kassaböcker 
ÖÖvriga handlingar