Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Agnetorps kyrkoarkiv


Till och med 1921-04 var Agnetorp annexförsamling i Acklinga, Agnetorp, Baltak och Tidaholms pastorat. Tidaholms församling bildades år 1900 genom utbryning ur Agnetorp och Baltaks församlingar.
Från och med 1921-05 är Agnetorp annexförsamling i Tidaholm, Agnetorp, Acklinga och Baltaks församlingars pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (51 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i boxar 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i boxar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box 
A VFörsamlingsregisterSerien i box 
A VI aAvgångsregisterSerien i box 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängderSerien i band 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängden 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIaKyrkostämmans protokoll 
K IIIaKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aaRäkenskaper för kyrkan: huvud- och specialräkenskaper
 
L I abKyrkokassans verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård. 
L IV aRäkenskaper för kollekt, Kollektböcker 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VIKartor och ritningar 
P IÖvriga handlingar och handskrifter.