bild
Arkiv

Backa kyrkoarkiv


Backa var till och med år 1927 annexförsamling i Säve, Backa och Björlunda församlingars pastorat i Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.
År 1928 blev Backa moderförsamling i Backa och Tuve församlingars pastorat. Tuve utbröts 1962 till eget pastorat.
1948 förenades Backa i borgerligt hänseende med Göteborgs stad och införlivades 1963 även i kyrkligt hänseende. Enligt 1951 års församlingsindelning omfattar församlingen stadsområdet norr om Göta älv öster om Lundby församling.
Stora delar av Backa kyrkoarkiv förstördes 1874 genom brand. Se Säve kyrkoarkiv vol. F:1.

 Serier (59 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
(R)Kartor och ritningar 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker
 
A II bFastighetslängder
 
A II cÖvriga personlängder
 
A II dKorslistor 
A II eFörsamlingsböcker (lösblad) 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien inbunden. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarde 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.

Serien avslutad. Fortsätter i B I - B II.
 
B IInflyttningslängderSerien inbunden.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden.
 
D IIKommunionlängder
 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsböckerSerien inbunden.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
G IBefolkningsstatistiska tabeller, redogörelser för folkmängden
 
G IIKriminalregister
 
G IIIDiarier 
G IVKyrkostatistik 
H IBilagor till husförhörslängden t o m 1967Serien i kartonger.
 
H IIBilagor till flyttningslängder t o m 1967Serien i kartong.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker t o m 1967Serien i kartonger. 
H IVBilagor till konfirmationsboken t o m 1967 
H VBilagor till lysnings- och vigselböcker t o m 1967Serien i kartonger. 
H VIBilagor till död- och begravningsböcker t o m 1967Serien i kartonger. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30Serien i kartonger. 
J ISkrivelser och resolutioner mm från myndigheter och enskilda 
J IIHandlingar till diarier 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVHandlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församlingSerien avslutad. Härefter föres räkenskaperna centralt av Göteborgs kyrkliga samfällighet. 
L I bVerifikationer till räkenskaper för kyrka och församling 
L IIRäkenskaper för skola 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aPastoratskassans räkenskaper 
L V bRäkenskaper för fonder och donationer 
L V cÖvriga räkenskaper för särsklida inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien avslutad.

Se serierna O I a-b.
 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlinar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar rörande donationer och fonder 
P IPålysningsböcker 
P IIÖvriga handlingar och handskrifter 
P IIIHandlingar rörande frivillig kyrklig verksamhet