Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Brastads kyrkoarkiv


Brastad är annexförsamling i Bro och Brastads pastorat och tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inb.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bHjälpregister mmSerien i band
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar 
A VI aAvgångsregisterSerien i boxar 
B IInflyttningslängderSerien i band om ej annat anges
 
B IIUtflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band då ej annat angives
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien i band
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien i band om ej annat anges 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band om ej annat anges
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelse för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i buntar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken: lysnings- och vigselhandlingar 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1997-07-01, ej gallringsbara 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka, räkenskapsböcker
 
L I bKyrkokassans verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola, räkenskapsböcker 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien avslutad. Fortsätter i
O I-O VI.
 
O I aHandlingar rörande kyrkan 
O I bHandlingar rörande kyrkogården 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IPålysningsböcker 
P IIÖvriga handlingar och handskrifter