bild
Arkiv

Brastads kyrkoarkiv


Brastad är annexförsamling i Bro och Brastads pastorat och tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band.
 
A II bHjälpregister mmSerien i band.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar. 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar. 
A VI aAvgångsregisterSerien i boxar. 
B IInflyttningslängderSerien i band om ej annat anges.
 
B IIUtflyttningslängderSerien i band.
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band då ej annat anges.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien i band.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien i band om ej annat anges. 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band om ej annat anges.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelse för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i buntar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken: lysnings- och vigselhandlingar 
H VIBilagor till död- och begravningsboken
 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1997-07-01, ej gallringsbara 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka, räkenskapsböckerSerien inbunden.
 
L I bKyrkokassans verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola, räkenskapsböckerSerien inbunden. 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien avslutad.

Fortsätter i O I-O VI.
 
O I aHandlingar rörande kyrkan 
O I bHandlingar rörande kyrkogården 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IPålysningsböckerSerien inbunden. 
P IIÖvriga handlingar och handskrifterSerien inbunden.