bild
Arkiv

Edsleskogs kyrkoarkiv


Edsleskog är moderförsamling i Edsleskog, Mo och Fröskogs pastorat och tillhör Karlstads stift och Älvsborgs län. Före den 1/5 1916 var även Laxarby
annexförsamling i Edsleskogs pastorat, men avskildes nämnda dag till eget pastorat.

 Serier (70 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band.
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i box. 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställda 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i box. 
A IV bObefintlighetsregisterFinns ej. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box 
A VFörsamlingsregisterSerien i box. 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band.
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band.
 
C XDopbok fr o m1991-07-01Serien i band. 
D IKonfirmationsböckerSerien i band.
 
D IIKommunionlängderSerien i band. 
ELysnings- och vigselböckerSerien i band.
 
E XVigselbok fr o m1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band.
 
F XBegravningsbok fr o m1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKyrkojournalerSerien inbunden om ej annat anges. 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel m.fl. 
J IIKungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien i kronologisk ordning.
 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden om ej annat anges.

Serien ej färdigordnad /KMJ 2008-10-20
 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aaKyrkokassans räkenskapsböcker
 
L I abKyrkokassans verifikationer 
L I baPastoratskassans räkenskaper 
L I bbPastoratskassans verifikationer 
L II aSkolkassans räkenskapsböcker 
L II bSkolkassans verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L V aRäkenskaper för prästlönekassan 
L V bRäkenskaper för löneboställskassan 
L V cRäkenskaper för fonder 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien inbunden.
 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskap och kyrkobetjäning 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
O VIKartor och ritningarSerien upptar kartor och ritningar i större format lagda till landsarkivets kartsamling. 
P IÖvriga handlingar och handskrifter
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar