bild
Arkiv

Edsvära kyrkoarkiv


Till och med 1961 var Edsvära annexförsamling i Norra Vånga, Edsvära, Kvänum och Balltorps församlingars pastorat.
Från och med 1962 var Edsvära annexförsamling i Kvänums, Norra Vånga, Edsvära, Jungs, Öttums och Fyrunga församlingars pastorat, och tillhör Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (53 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.

Samtliga volymer med ortregister.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band.
 
A II bFörsamlingsböcker i lösbladSerien i box, aktuella och avställda samsorterade. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i box. 
A IV bObefintligregisterFinns ej. 
A VFörsamlingsregisterSerien i box. 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band.
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt fördaSerien i band.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionslängder)Serien i band. 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band.
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien inbunden.
 
G IIDiarier 
G IIIGudstjänststatistik 
G IVÖvriga längderSerien i band. 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i box.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i box. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas (sockennämnds) protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien i band. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien i band. 
K IVSkolrådets protokoll och övriga handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling; räkenskapsböckerSerien inbunden om ej annat anges. 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling; verifikationerSerien i boxar. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fatttigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien inbunden. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i box.
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien i boxar. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien inbunden. 
P IPålysningsböckerSerien i box.

Kyrkliga tillkännagivanden 1954- 1999 gallrade.