bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Eriksbergs kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]odatFinnes u.å.
Ingår i Mjäldrunga L I: 1.
Förteckning på till Eriksbergs sockenbibliotek inköpta böcker.
 
- [H0002]odatFinnes u.å.-1862.
Ingår i C: 1. Series pastorum.
 
- [H0003]1836Ingår i O: 3. Ang. indelning i strömrensningslag. 
- [H0004]1836 – 1837Ingår i O: 3. Protokoll ang. brandstodsförening. 
- [H0005]1837Ingår i O: 1. Ang. indelning i strömrensninslag. 
11837 – 1863Handlingar enl. i bunten inneliggande specifikation. Omfattar pastoratet. 
- [H0006]1844Ingår i Levene P: 3. Ägobeskrivning, hävdeförteckning och taxeringslängd över inägorna till Eriksberg by i Eriksbergs socken. Upprättad vid laga skifte.