Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Eriksbergs kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]odatFinnes u.å.
Ingår i Mjäldrunga L I: 1.
Förteckning på till Eriksbergs sockenbibliotek inköpta böcker.
 
- [H0002]odatFinnes u.å.-1862.
Ingår i C: 1. Series pastorum.
 
- [H0003]1836Ingår i O: 3. Ang. indelning i strömrensningslag. 
- [H0004]1836 – 1837Ingår i O: 3. Protokoll ang. brandstodsförening. 
- [H0005]1837Ingår i O: 1. Ang. indelning i strömrensninslag. 
11837 – 1863Handlingar enl. i bunten inneliggande specifikation. Omfattar pastoratet. 
- [H0006]1844Ingår i Levene P: 3. Ägobeskrivning, hävdeförteckning och taxeringslängd över inägorna till Eriksberg by i Eriksbergs socken. Upprättad vid laga skifte.