bild
Arkiv

Eriksbergs kyrkoarkiv


Eriksberg är annexförsamling i Skölvene, Norra Säms, Hovs, Källunga, Eriksbergs, Mjäldrunga och Broddarps pastorat. Före 1/1 1962 var Eriksberg moderförsamling i Eriksbergs, Mjäldrunga och Broddarps pastorat och tillhör Skara stift och Älvsborgs län.

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr. o. m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden om ej annat anges 
D XKonfirmationsbok fr. o. m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr. o. m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok fr. o. m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i box
 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter