Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Eriksbergs kyrkoarkiv


Eriksberg är annexförsamling i Skölvene, Norra Säms, Hovs, Källunga, Eriksbergs, Mjäldrunga och Broddarps pastorat. Före 1/1 1962 var Eriksberg moderförsamling i Eriksbergs, Mjäldrunga och Broddarps pastorat och tillhör Skara stift och Älvsborgs län.

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr. o. m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden om ej annat anges 
D XKonfirmationsbok fr. o. m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr. o. m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok fr. o. m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien i box
 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter