Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Flistads kyrkoarkiv


Flistad är annexförsamling i Götlunda och Flistas pastorat och tillhör Skara stift och Skaraborgs län.
Före den 1 maj 1917 var Flistad moderförsamling.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad) 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad) 
A IIIBok över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr..o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlägderSerien inbunden. 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H IVBilagor till kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarVolymerna 3, 5 och 8 förvaras i Frösve-Stöpens skolarkiv 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien avslutad. Fortsätter i L I a-b. 
L I aRäkenskaper för kyrka. Kyrkokassans räkenskaperSerien inbunden. 
L IIRäkenskaper för skolan 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålRäkenskaper för prästlönekassan, prästgårdsbyggnadskassan och löneboställskassan ingår i Götlunda L V a-serien och L V b:1 
L V bRäkenskaper för donationer, fonder m.m.Se äv. Götlunda L V b-serien 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar rörande kyrka och kyrkogårdSe även Götlunda O I a-serien 
O I bGravböcker 
O IIHandlingar rörande kyrklig jord och kyrkliga fastigheterFör löneboställsskogarna m.m. se Götlunda O II-serien 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner m.m. 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingarSe även Götlunda O V:1 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IPålysningsböcker 
P IIHandskrifter och historiska handlingar 
P IIIHandlingar angående frivilligt församlingsarbete 
P IVKungörelser