Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Handlingar angående det frivilliga församlingsarbetet

Fors kyrkoarkiv

Serien i box.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13118/L V/11946 – 1951Kyrkans ungdomsförenings räkenskaper. 
11913 – 1989Kyrkliga arbetsföreningens protokollsböcker 1913-1961. Förteckning över söndagsskolans elever, övre avdelningen, ht. 1947. Kyrkliga arbetsföreningens verifikationer 1979-1989. 
21955 – 2002Kyrkliga arbetsföreningens protokollsböcker 1962-2002. Kyrkliga arbetsföreningens kassabok 1955-1970. Kyrkliga söndagsskolans kassaböcker 1947-1968. Kyrkliga söndagsskolans kollekter 1953-1967. 
31950 – 2000Torpakretsens handlingar, protokollsböckeer 1950-2000, kassaböcker 1050-1999. Häri även Collianders brevväxling 1874, Brandstodsbolagets revision 1896, programblad vid kyrkans återinvigning 1952 samt anslagna kungörelser 1948-1955.