Måndag den 31 januari kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Sökning och bildvisning kan komma att ligga nere helt eller delvis. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under den här perioden.
bild
Arkiv

Fors kyrkoarkiv


Fors är annexförsamling i Rommele, Fors, Upphärad och Åsbräcka pastorat och tillhör Göteborgs stift och Älvsborgs län.
Före den 1/5 1918 var även Fuxerna församling annex till Rommele.

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker, inbundnaSerien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker, lösbladSerien i arkivboxar. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Ordnad alfabetiskt. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Ordnade efter personnummer. Den aktuella ordningen 1991. 
A VIAvgångsregister 
A XVerksamhetsregisterFörs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet. 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-06-30 
D IKonfirmationsböcker 
D IIKommunionlängder
 
D XKonfimationsbok fr.o.m. 1991-06-30 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-06-30 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-06-30 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i arkivboxar. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991 06 30Serien i arkivboxar. Gallrad enligt RA-MS 200:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991Serien i arkivboxar. Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65. Bilagor till dopboken 20 år, övriga bilagor 5 år. Från gallring undantagna handlingar utfärdade i utlandet samt handlingar utfärdande av andra samfund än svenska kyrkan. Inga bilagor att bevara. 
JSkrivelser, resolutioner från Kungliga Maj:t m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka 
L I aRäkenskaper för kyrka. Räkenskapsböcker.Serien i box. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i box om ej annat anges. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i box. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i box. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i box. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i box. 
P IVÖvriga handlingar 
P VDagböckerSerien i box.