bild
Arkiv

Fors kyrkoarkiv


Fors är annexförsamling i Rommele, Fors, Upphärad och Åsbräcka pastorat och tillhör Göteborgs stift och Älvsborgs län.
Före den 1/5 1918 var även Fuxerna församling annex till Rommele.

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker, inbundnaSerien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker, lösbladSerien i arkivboxar. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Ordnad alfabetiskt. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Ordnade efter personnummer. Den aktuella ordningen 1991. 
A VIAvgångsregister 
A XVerksamhetsregisterFörs med ADB som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet. 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-06-30 
D IKonfirmationsböcker 
D IIKommunionlängder
 
D XKonfimationsbok fr.o.m. 1991-06-30 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-06-30 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-06-30 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i arkivboxar. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968-1991 06 30Serien i arkivboxar. Gallrad enligt RA-MS 200:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991Serien i arkivboxar. Serien gallras med stöd av RA-MS 1997:65. Bilagor till dopboken 20 år, övriga bilagor 5 år. Från gallring undantagna handlingar utfärdade i utlandet samt handlingar utfärdande av andra samfund än svenska kyrkan. Inga bilagor att bevara. 
JSkrivelser, resolutioner från Kungliga Maj:t m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka 
L I aRäkenskaper för kyrka. Räkenskapsböcker.Serien i box. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i box om ej annat anges. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i box. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i box. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i box. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i box. 
P IVÖvriga handlingar 
P VDagböckerSerien i box.