bild
Arkiv

Främmestads kyrkoarkiv


Främmestad är moderförsamling i Främmestads och Bärebergs pastorat samt tillhör Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingar 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad)Serien i boxar. 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad) 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A XRegister över kyrkotillhörigaSerien i kortlådor. Sorterade i personnummerordning. 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden. 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden
 
H IBilagor till husförhörslängderna 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastorats- kyrkostämmans och församlings- delegerades protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastorats- kyrkostämmans och församlings- delegerades handlingarSerien i boxar. 
K III aKyrkorådets protokollSerine inbunden om ej annat anges. 
K IV aSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
K IV bExamenskataloger, dagböcker m.m., skolhandlingar, tillhörande kommunens arkiv
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien avslutad. Forts. i serien L I a-b.
 
L I aKyrkokassans huvud- och specialräkenskaper 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O VIKartor och ritningar 
PÖvriga handlingar och handskrifter