Torsdag den 1 juni, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Fröjereds kyrkoarkiv


Fröjered var moderförsamling i Fröjered, Korsberga och Fridene pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (46 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band.
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i box. 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i box. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box. 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band. 
D IKonfirmationsböckerSerien i band.
 
D IIKommunionlängderSerien i band.
 
D XKonfirmationbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
H IBilagor till husförhörslängden
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i boxar.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i box. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i buntar och boxar. 
J ISkrivelser- resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingarSerien avslutad.

Fortsätter i K II a och K II b.
 
K II aKyrkostämmas protokollSerien inbunden om ej annat anges. 
K II bKyrkostämmas handlingarSerien i box. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien avslutad.

Fortsätter i K III a.
 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien avslutad.

Fortsätter i L I a-b.
 
L I aRäkenskaper för kyrka: räkenskapsböckerSerien inbunden. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L V caRäkenskaper för prästgårdsbyggnadskassan: räkenskapsböcker 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien avslutad.

Fortsätter under O I-O VI.
 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien i box. 
O IIHandlingar angående kyrkliga boställen och kyrklig jord 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien avslutad.

Fortsätter i P I.
 
P IÖvriga handlingar och handskrifterSerien i box.