bild
Arkiv

Fröskogs kyrkoarkiv


Fröskog är sedan 1974 1/1 moderförsamling i Fröskogs och Edsleskogs församlingars pastorat i Karlstads stift och Älvsborgs län. Före 1916 1/5 var Fröskog annexförsamling i Edsleskogs, Fröskogs, Laxarby och Mo pastorat. Därefter var Fröskog t o m 1973 annexförsamling i Edsleskogs, Fröskogs och Mo pastorat. Edsleskog har även kallats Hesselskog.

 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker, inbundnaSerien i band.
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i box. 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i boxar. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1948-1968 har gallrats enligt RA:s gallrings- beslut 1990:105. 
A VI aAvgångsregister, avgångslängderSerien i box. 
A VI bAvgångslängd 
A XRegister över kyrkotillhöriga 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböckerSerien i band. 
D IKonfirmationsböckerSerien i band.
 
D IIKommunionlängderSerien i band om ej annat anges.
 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien inbunden.
 
E XVigselböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band om ej annat anges.
 
F XBegravningsböcker 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)Serien inbunden om ej annat anges.
 
G IIKyrkojournaler, predikojournalerSerien inbunden om ej annat anges. 
G IIIÖvriga liggareSerien i box. 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 och gallras fortlöpande enligt 1990:105. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i boxar.

Serien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 resp. 1990:105.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i boxar.

Serien har gallrats enligt RA:s beslut 1970:254 och gallras fortlöpande enligt 1990:105.
 
H IVBilagor till konfirmationsbokenSerien i box.

Serien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 resp 1990:105.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i box om ej annat anges.

Serien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 resp. 1990:105.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i box.

Serien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 och gallras fortlöpande enligt 1990:105.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara 
H XBilagor till kyrkobokföringen 
JSkrivelser, resolutioner mmSerien i boxar. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingarSerien i box. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden om ej annat anges. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i boxar. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden.

Skolväsendet överfördes från den kyrkliga till den borgliga kommunen 1940.
 
K IV bSkolrådets handlingarSerien i boxar om ej annat anges. 
K IV cFörteckning över skolpliktiga barn 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkokassans räkenskaper
 
L I bPastoratets räkenskaper 
L I cPastoratets räkenskaper. Verifikationer 
L II aSkolkassans räkenskaper 
L II bSkolkassans verifikationerSerien i boxar. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollektKollektverifikationer gallras med 10 års frist enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i box. 
MHandlingar angående prästval och andra valSerien i box. 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i boxar om ej annat anges.
 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O bKartor och ritningar från Kartia 
O I aGravböcker och gravregister 
O I bÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VI aLandsarkivets kart- och ritningssamlingSerien anger Landsarkivets beteckning. 
O VI bKartor och ritningar 
P IPålysningsböcker 
P IIÖvriga handlingar och handskrifter
 
P IIIHandlingar angående frivilligt kyrkligt arbete