bild
Arkiv

Fröskogs kyrkoarkiv


Fröskog är sedan 1974 1/1 moderförsamling i
Fröskogs och Edsleskogs församlingars pastorat
i Karlstads stift och Älvsborgs län. Före 1916
1/5 var Fröskog annexförsamling i Edsleskogs,
Fröskogs, Laxarby och Mo pastorat. Därefter var
Fröskog t o m 1973 annexförsamling i Edsleskogs, Fröskogs och Mo pastorat. Edsleskog har även
kallats Hesselskog.

 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inb.
 
A II aFörsamlingsböcker, inbundnaSerien i band
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i boxar 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i boxar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1948-1968 har gallrats enligt RA:s gallrings- beslut 1990:105. 
A VI aAvgångsregister, avgångslängderSerien i box 
A VI bAvgångslängd 
A XRegister över kyrkotillhöriga 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopböckerSerien i band 
D IKonfirmationsböckerSerien i band
 
D IIKommunionlängderSerien i band om ej annat anges 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien inbunden.
 
E XVigselböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsböcker 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKyrkojournaler, predikojournaler 
G IIIÖvriga liggare 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 och gallras fortlöpande enligt 1990:105. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i kartonger.
Serien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 resp. 1990:105.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i kartonger.
Serien har gallrats enligt RA:s beslut 1970:254 och gallras fortlöpande enligt 1990:105.
 
H IVBilagor till konfirmationsbokenSerien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 resp 1990:105. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 resp. 1990:105. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien har gallrats enligt RA:s gallringsbeslut 1970:254 och gallras fortlöpande enligt 1990:105. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Ej gallringsbara 
H XBilagor till kyrkobokföringen 
JSkrivelser, resolutioner mmSerien i kartonger. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingarSerien i kartonger. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i kartonger. 
K IV aSkolrådets protokollSkolväsendet överfördes från den kyrkliga till den borgliga kommunen 1940. 
K IV bSkolrådets handlingar 
K IV cFörteckning över skolpliktiga barn 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aKyrkokassans räkenskaper
 
L I bPastoratets räkenskaper 
L I cPastoratets räkenskaper. Verifikationer 
L II aSkolkassans räkenskaper 
L II bSkolkassans verifikationerSerien i kartonger. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektKollektverifikationer gallras med 10 års frist enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O bKartor och ritningar från Kartia 
O I aGravböcker och gravregister 
O I bÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VI aLandsarkivets kart- och ritningssamlingSerien anger Landsarkivets beteckning. 
O VI bKartor och ritningar 
P IPålysningsböcker 
P IIÖvriga handlingar och handskrifter 
P IIIHandlingar ang frivilligt kyrkligt arbete