Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Fässberg (Mölndals) kyrkoarkiv

 Volymer (16 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1587 – 1603Ingår i L I: 1. Innehållsför-
teckning i vol. och lappför-
teckning.
 
- [H0002]1597 – 1707Finnes 1597-1681, 1707. Ingår i
L I: 1. Innehållsförteckning i vol. och lappförteckning.
 
11733"Geometrisk Delineation uppå
Fässbergs Prästegård". Uppr. 1733 av lantmätare Torsten Lohm. Lagd till kartsamlingen, ser. A. A 2755.
 
21749 – 1862Div. handlingar, syneprotokoll, resolutioner m.m. (Se lappför-
teckning).
 
31749 – 1858Div. handlingar ang. präster-
skapets löneförmåner, hand-
lingar ang. donationer m.m.
(Se lappförteckning).
 
- [H0003]1795 – 1798Ingår i kartsamlingen. Inneh:
kostnadsförslag över kyrktornets
tillbyggnad 1795, 3 st. ritningar
till kyrkotorn av vilka 2 äro odaterade och 1 gillad av Kungl.
Maj:t 1798, ritning till orgel-
verk av I N. Söderling. A 1084.
 
41816 – 1857Bunt. Handlingar rörande komministerbostället Rävekärr 1816-1857 och Fässbergs präst-
gård 1820-1857.
 
51823 – 1861Bunt. Ansökningshandlingar till
klockare-, organist-, skollärare-
och kyrkvaktaretjänsterna. Omf.
även Askims, V. Frölunda och
Kållereds församlingar.
 
61851 – 1861Uppbördslängder för pastoralie-
avgifter.
 
- [H0004]1879Ingår i V. Frölunda O I: 1.
Handlingar ang. Fässberg, Kålle-
reds, Råda, V. Frölunda och Askims upphörande att vara pre-
bende till domprosten i Göte-
borg.
 
- [H0005]1858Kostnadsförslag för korsflyglar
och tornbyggnad å Fässbergs
kyrka. Ingår i O: 7. A 3269,
A 3270.
 
71880 – 1897Kartong. Handlingar rörande kyrkan. Häri även: Kostnadsför-
slag för tillbygge av kyrkan 1858. Häri även: verifikatiioner 1897.
 
81877 – 1918Kartong. Handlingar rörande Fäss-
bergs prästgård. Brandför-
säkringshandlingar 1877, 1885.
Handlingar rörande ombyggnad
1882-1889, samt reparationer
1906-1907. Arrendehandlingar 1916.
 
91882 – 1889Inb. Uppbördslängder (pasto-
ralier) för prästerskapets av-
löning.
 
101883 – 1889Kartong. Uppbördslängder för kyrkobyggnad och prästgårds-
byggnad.
 
111886 – 1888Inb. Uppbördslängd för kyrko-
byggnaden i Fässberg.