Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Grinneröds kyrkoarkiv


Grinneröd är annexförsamling i Forshälla pastorat
och tillhör Göteborgs och Bohus län samt Göteborgs
stift.

 Serier (45 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFastighetsförteckning 
A II cÖvriga personlängder 
A IIIBöcker över obefintligaSerienj i band
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar, efter fastighet 
A IV bObefintlighetsregisterFinns ej 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box 
A VFörsamlingsregisterSerien i box 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängdSerien i band 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Finns ej 
D IKonfirmationsböckerSerien i band 
D IIKommunionlängderSerien i band 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördFinns ej 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Finns ej 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Finns ej 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
K ISockenstämmas (sockennämnds) protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkan
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationsprotokoll, inventarieförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka, kyrkogård m.m.Se även Forshälla, serie
O II- O V.
 
O IIKartor och ritningar 
PÖvriga handlingar och handskrifter